Sněmovní tisk 160
Vl.n.z. o podpoře nízkoemisních vozidel - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 160/0 dne 2. 3. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1392/21, PID ALBSC8WDM2P3.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2022 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Ivan Adamec (usnesení č. 213).
  1. Čtení proběhlo 28. 4. 2022 na 19. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 16. 6. 2022 na 25. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 7. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 312).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 160/4, který byl rozeslán 29. 9. 2022 v 15:58.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2022 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 71, usnesení č. 389).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 10. 2022.
  Zákon Senátem schválen 4. 11. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 11. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 11. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 11. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 164 pod číslem 360/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1212Robert Stržínek22468-34950.docx (13 KB) 14. 9. 2022 v 10:49:42


Deskriptory EUROVOCu: ochrana životního prostředí, osobní doprava, veřejná zakázka, znečišťování motorovými vozidlyISP (příhlásit)