Sněmovní tisk 153
Novela z. o podporovaných zdrojích energie

Stav projednávání ke dni: 24. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Havlíček, Alena Schillerová, Jana Pastuchová, Jaroslav Faltýnek, Richard Brabec, Pavel Růžička, Jaroslav Bžoch, Roman Kubíček, Klára Dostálová, Aleš Juchelka) předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2022.
Zástupce navrhovatele: Havlíček K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 153/0 dne 25. 2. 2022.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0153.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 3. 2022. Vláda zaslala stanovisko 31. 3. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 3. 2022 jako tisk 153/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 302/22, PID ALBSCC6JJBNG.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 4. 2022.Deskriptory EUROVOCu: elektrická energie, energetická politika, podpůrná cena, rozvod elektřiny, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)