Sněmovní tisk 152
Rozpočet SFDI na rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 2. 2022 jako tisk 152/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 171/22, PID ALBSCBUBQLRY.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 3. 3. 2022 (usnesení č. 37). Zpravodajem určen Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D..

 • V
   • Věcně příslušný Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 3. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 152/1 (doporučuje schválit).
   • Věcně příslušný Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 4. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 152/2 (návrh doplňujícího usnesení).
  • Č

   Čtení proběhlo 10. 3. 2022 na 14. schůzi.
   Zpráva schválena (hlasování č. 98, usnesení č. 138).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, rozpočet, způsob financováníISP (příhlásit)