Sněmovní tisk 137
Novela z. - stavební zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 137/0 dne 2. 2. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 90/22, PID ALBSCB2G7DBU.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 2. 2022 (usnesení č. 24). Určil zpravodaje: Ing. Klára Dostálová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 3. 2022 na 16. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 25. 3. 2022 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 181).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2022 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2022 na 19. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 137/2, který byl rozeslán 3. 5. 2022 v 9:16.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11., 13. 5. 2022 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 117, usnesení č. 240).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 5. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 248, dokument 248/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 6. 2022 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 248/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 6. 2022 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 248/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 6. 2022 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 248/3 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 8. 6. 2022 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 248/4 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 15. 6. 2022 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2022.
  Prezident zákon podepsal 29. 6. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 6. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 195/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
747Róbert Teleky22003-34146.docx (33 KB) 26. 4. 2022 v 14:26:29
749Jiří Hájek22005-34150.docx (14 KB) 26. 4. 2022 v 17:19:54
755Martin Kolovratník22011-34167.docx (24 KB) 29. 4. 2022 v 09:27:37


Deskriptory EUROVOCu: regionální plánování, stavební povolení, stavební právo, stavebnictví, územní plánování, územní samospráva, veřejné stavitelství, vyhlášení zákona

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)