Sněmovní tisk 128
Vl. n. z. o mimoř. ředitelském volnu a vzděl. distanč. zp.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 128/0 dne 20. 1. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 49/22, PID KORNCASEG6R9.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 20. 1. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 13).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 20. 1. 2022.
  Určila zpravodaje: Mgr. Renáta Zajíčková a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 1. 2022 na 6. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 66, usnesení č. 76).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 2. 2022.
  Prezident zákon podepsal 4. 2. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Zákon vyhlášen 6. 2. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 15 pod číslem 26/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: distanční vzdělávání, domácí péče, epidemie, organizace školního roku, organizace školství, ošetřovatelská péče, rozvržení prázdnin

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)