Sněmovní tisk 10
Novela z. - exekuční řád

Stav projednávání ke dni: 22. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomio Okamura, Radim Fiala, Jan Hrnčíř, Jaroslav Bašta, Oldřich Černý, Radek Koten, Radek Rozvoral, Lucie Šafránková, Iveta Štefanová) předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 10/0 dne 16. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 10/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1471/21, PID ALBSC8ZKUV68.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 12. 2021.Deskriptory EUROVOCu: povinnosti úředníka, právní subjektivita, profesní status, samospráva pracovníků, soudní řízení, výkon rozhodnutí, výkonná moc, výkonný orgán

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)