Sněmovní tisk 1
N. z. o lobbování

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Vondráček R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2021 jako tisk 1/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1424/21, PID ALBSC8Z9XN3M.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně-právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2022 na 9. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 156, usnesení č. 133).Související tisk: 2 (N. z.- v souvislosti s přijetím zákona o lobbování).

Deskriptory EUROVOCu: legislativní proces, politika, seznam, veřejná funkce, zájmová skupina, zákonodárná iniciativaISP (příhlásit)