Sněmovní tisk 482
Sml. mezi ČR a Rwandou o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 482/0 dne 28. 6. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1492/22, PID KORNCKSHNCLF.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 28. 6. 2023 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Petr Beitl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 9. 2023 na 74. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 752).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 482/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 12. 2023 na 86. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 55, usnesení č. 860).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 6. 2023 jako senátní tisk 121/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 7. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 7. 2023 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 121/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 8. 2023 a přijal usnesení č. 84 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 10. 2023 na 17. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 274).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 12. 2023.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, RwandaISP (příhlásit)