Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Předseda

Ing. arch. Václav Mencl

Místopředseda

Mgr. Milan Bouška
Ing. Jiří Maceška
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

Členové
ISP (příhlásit)