Dokumenty EU

Zpravodajem MUDr. Vladimír Zlínský

Celkem nalezeno 10 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 9163/24COM(2024) 137 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Tvorba budoucnosti s pomocí přírody: posílení biotechnologií a biovýroby v EUProjednat
13558/23COM(2023) 570 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Report on the state of the Digital Decade 2023 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o stavu digitální dekády 2023Projednáno a přijato usnesení
 7315/23JOIN(2023) 9 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Kosmická strategie Evropské unie pro bezpečnost a obranuProjednáno a přijato usnesení
15721/22JOIN(2022) 49 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Politika kybernetické obrany EUProjednáno a přijato usnesení
15432/22COM(2022) 652 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - „Strategie pro drony 2.0 pro inteligentní a udržitelný ekosystém bezpilotních letadel v Evropě“Projednáno a přijato usnesení
15309/22COM(2022) 669 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o stavu zdravotní připravenostiProjednáno a přijato usnesení
11101/22COM(2022) 332 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový evropský program inovacíProjednáno a přijato usnesení
 8828/22COM(2022) 196 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Evropský prostor pro zdravotní data: využití síly zdravotních dat ve prospěch lidí, pacientů a inovacíProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8751/22COM(2022) 197 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Health Data Space - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském prostoru pro zdravotní dataProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 6321/22JOIN(2022) 4 finalJoint Communication to the European Parliament and the Council - An EU Approach for Space Traffic Management: An EU contribution addressing a global challenge - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Přístup EU k řízení kosmického provozu: příspěvek EU k řešení globální výzvyProjednáno a přijato usnesení


ISP (příhlásit)