Dokumenty EU

Zpravodajem Martin Exner

Celkem nalezeno 38 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 6291/24COM(2024) 63 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění naší budoucnosti - Klimatický cíl pro Evropu na rok 2040 a cesta ke klimatické neutralitě do roku 2050 vybudováním udržitelné, spravedlivé a prosperující společnostiProjednáno a přijato usnesení
16822/23COM(2023) 751 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Creation of a common European mobility data space - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření společného evropského datového prostoru pro mobilituProjednáno a přijato usnesení
16338/23COM(2023) 905 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/2302 to make the protection of travellers more effective and to simplify and clarify certain aspects of the Directive - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/2302 za účelem zvýšení účinnosti ochrany cestujících a zjednodušení a vyjasnění některých aspektů směrniceProjednáno a přijato usnesení
16307/23COM(2023) 752 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on passenger rights in the context of multimodal journeys - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v souvislosti s multimodálními cestamiProjednáno a přijato usnesení
16284/23COM(2023) 753 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EC) No 261/2004, (EC) No 1107/2006, (EU) No 1177/2010, (EU) No 181/2011 and (EU) 2021/782 as regards enforcement of passenger rights in the Union - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 261/2004, (ES) č. 1107/2006, (EU) č. 1177/2010, (EU) č. 181/2011 a (EU) 2021/782, pokud jde o vymáhání práv cestujících v UniiProjednáno a přijato usnesení
14659/23COM(2023) 650 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - State of the Energy Union Report 2023 (pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate Action) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o stavu energetické unie v roce 2023 (podle nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu)Projednáno a přijato usnesení
11605/23COM(2023) 369 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení digitálního euraProjednáno a přijato usnesení
11604/23COM(2023) 368 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování služeb v digitálních eurech poskytovateli platebních služeb zřízenými podle práva členských států, jejichž měnou není euro, a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230Projednáno a přijato usnesení
11603/23COM(2023) 364 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o postavení eurobankovek a euromincí jako zákonného platidlaProjednáno a přijato usnesení
 9734/23COM(2023) 256 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku v odvětví příležitostné osobní dopravyProjednáno a přijato usnesení
 7604/23COM(2023) 168 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobá konkurenceschopnost EU: výhled po roce 2030Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 7278/23COM(2023) 162 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The Single Market at 30 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - 30 let jednotného trhuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 6796/23COM(2023) 128 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on execution of driving disqualifications with a Union-wide effect - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o výkonu zákazu řízení v celé EUProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 6795/23COM(2023) 127 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on driving licences, amending Directive (EU) 2022/2561 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 383/2012 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2561, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 a zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES a nařízení Komise (EU) č. 383/2012Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 6792/23COM(2023) 126 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/413 facilitating cross-border exchange of information on road-safety-related traffic offences - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15829/22COM(2022) 707 finalProposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daníProjednáno a přijato usnesení
14125/22COM(2022) 546 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012 a (EU) 2021/1230, pokud jde o okamžité úhrady v eurechProjednáno a přijato usnesení
13691/22COM(2022) 553 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mimořádná situace v energetice – společná příprava, nákup a ochrana EUProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
13134/22COM(2022) 495 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti za vadné výrobkyProjednáno a přijato usnesení
13079/22COM(2022) 496 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci (směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci)Projednáno a přijato usnesení

12ISP (příhlásit)