Antonín Čuřík

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČUŘÍK Antonín

XIV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. soc.-pol. a Stál. (náhr.)

Návrhy:

na vydání zákona, jímž se prodlužuje lhůta pro přihlášení nároků na důchod válečných poškozenců, t. 698.

47, 17. XI. 1926; 285, III.

Resoluce:

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777) týkající se novely k zákonu ze 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 287 (zákon o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923)

25, 28. V. 1926; 1296, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 288 (Úmluva sjednaná v Římě dne 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou)

26, 1. VI. 1926; 1330, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 289 (Úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. XI. 1923 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze dne 6. IV. 1922)

26, 1. VI. 1926; 1331, II.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335)

34, 17. VI. 1926; 2083, II.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 48, VI.

Odpovídá jako předs. soc.-pol. výb.:

na dotaz Fr. Biňovce o svolání soc.-pol. výboru

62, 15. II. 1927; 1665, III.

na dotaz V. Johanise, proč nebyl projednán. návrh A. Hampla na pojištění osob starších.

104, 23. XI. 1927; 37, V.

Dotazy:

ve věci úpravy poměrů vězeňské stráže.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

ve věci vydání kostela v Michálkovicích na Ostravsku.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o rozdělení, resp. správě dobrovolného fondu čsl. Legií v Rusku.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o znovupřijetí Viléma Bryšky, dělníka ve výtopně v Přerově.

17, 24. III. 1926; 1063, II.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o povolování nezúročitelných záloh státním zaměstnancům k účelům stavebním.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 60, 16. XII. 1926; 1565, III.

o pasových poplatcích.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

odpov. 93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o režijních výhodách jízdních zaměstnanců státních drah v činné službě a jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců státních drah ve výslužbě a jejich rodinných příslušníků.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1842, IV.

ve věci Ludvíka Petrželky a Jana Lukše, dělníků státních drah, propuštěných ze služeb dráhy podle zákona ze dne. 22. XII. 1926, č. 286 Sb. z.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

ve věci propuštění dělníka Ludvíka Petrželky u odboru pro udržování dráhy v Uh. Hradišti.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o rozdělování fondu Ruské Legie a zřízení Sociálního Ústavu legionářského.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

o poměrech v brněnské zbrojovce.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o vyšetření případu teroru v ženijním skladu M. N. O. v Olomouci.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o neudržitelných poměrech u soudu v Brně.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

ve věci stabilisace pomocných zaměstnanců - dříve výpomocných staničních mistrů - v oblasti ředitelství státních drah v Brně.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

ve věci zaměstnanců čsl. státních drah.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

o konečném vyřešení služebních poměrů smluvních dělníků u čsl. státních drah.

185, 28. II. 1929; 6, VII.ISP (příhlásit)