Josef Cibulka

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CIBULKA Josef

IA voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - in. - rozp. a soc.-pol.

Návrhy:

na poskytnutí okamžité a dostatečné podpory postiženým živelními pohromami okresů smíchovského, vinohradského, benešovského a Štěchovic s okolím, Jílového, Neveklova, Benešova a Pelhřimovska, t. 1058.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se ministr železnic dostavil do schůze posl. sněmovny a podal vysvětlení o postupu ministerstva železnic ve věci klidu práce na elektrických drahách města Prahy a jiných měst v den 1. května t. r.

19, 6. V. 1926; 1135, II.

na vrácení t. 320 (změna celního sazebníku) výb. zeměd. a rozp.

28, 9. VI. 1926; 1395, II.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2051, II.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 833, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 91, V.

Interpelace:

že zemský výbor moravský porušuje 8hodinnou dobu pracovní, t. 181/VIII.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 944/V.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o porušování zákona o osmihodinné době pracovní zemským správním výborem v Čechách, t. 946/VII.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Roudnici n. L. (přestupek podle § 3, § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

74, 7. IV. 1927; 620, IV.

zpr. t. 1269; zprav. V. Votruba;

nevydán 129, 8. II. 1928; 57, V.

okres. s. v Táboře (přestupek podle § 3 zákona shromažďovacího).

157, 6. IX. 1928; 12, VI.

zemsk. trest. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin shluknutí podle §§ 283 a 284 tr. z., po případě přestupek podle § 314 tr. z. a přestupky podle § 312 tr. z., podle § 1 zákona z 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z., a podle §§ 3, 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

okres. s. v Táboře (přestupky podle § 3 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., a podle § 23 zákona o tisku ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

okres. s. v Ústí n. Orl. (přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím).

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1853, IV.ISP (příhlásit)