Dr. Ing. Ján Botto

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BOTTO Ján, dr., inž.

XIX. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - Stál. (náhr.) a zahr.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální. zákon) (t. 1381)

119, 16. XII. 1927; 10, V.ISP (příhlásit)