Rudolf Böhm

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BÖHM Rudolf

V. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. dopr. - in. - rozp. - soc.-pol. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby obcím v politických okresích děčínském, ústeckém, litoměřickém, teplickém, dubském, varnsdorfském, rumburském, česko-lipském, mimoňském, německo-jablonském a bílinském, těžce postiženým živelními pohromami, byla poskytnuta podpora, t. 483.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

aby byla ihned poskytnuta státní podpora obcím Fojtovice, Telnice, Adolfov, Streckenwald, Čermná Maršov v okrese ústeckém, Schönwald, Chabařovice, Mohelnice v okrese chabařovickém, Tisá, Libouchec, Jílové, Modrá, Martiněves, Bynov, Borek, Chabařovice, Dobkovice a Podmokly v okrese děčínském, těžce poškozeným bouřemi, t. 1186.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby byla neprodleně poskytnuta státní podpora a pomoc rolníkům a drobným zemědělcům těžce poškozeným živelní pohromou v obcích Robeč, Kalovice, Sukorady, Snědovice, Střížovice, Čakovice, Velký Hubenov, Domašice, Obrok v okrese Štětí a sousedních obcích okresů Úštěk, Dubá a Česká Lípa, t. 1642.

148, 26. VI. 1928; 50, VI.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahran. dr Beneše o madárské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

9, 18. II. 1926; 353, I.

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153)

15, 16. III. 1926; 891, I.

o změně celního sazebníku (t. 360)

28, 9. VI. 1926; 1467, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670) skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 965, III.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977)

86, 14. VI. 1927; 1643, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180).

101, 14. VII. 1927; 2686, IV.

o obchodních smlouvách mezi RČS a Kanadou (zpr. t. 1596 a 1597)

151, 10. VII. 1928; 18, VI.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. hospod. a dopr., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 13, VII.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě RČS s Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976); mluví o ochraně zvířecí produkce a omezení dovozu polských vepřů do Československa.

185, 28. II. 1929; 11, VII.

Interpelace:

o pozemkové reformě na Dellhösově velkém majetku pozemkovém v obci Malém Šachově, t. 92/I.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 250/X.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

aby byla znovu zřízena jednotřídní obecná škola v Rynarticích, pošta Jetřichovice v pol. okrese děčínském, t. 97/VIII.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/IV.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

o přídělu půdy ve Svářenicích a Malešově v okrese Štětí, t. 125/III.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/XVII.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o přirážkovém hospodářství v berním okrese Benešov nad Ploučnicí, pol. okres děčínský, pro rok 1925, t. 229/XIX.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 725/X.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

aby byly vydány náhradní papíry za vyměněné válečné půjčky. t. 1017/VIII.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1235/XVI.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

Dotazy:

že českolipská berní správa bezprávně předpisuje daně.

63, 15. III. 1927; 7. IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin urážky na cti tiskem ca dr Hackel)

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 198; zprav. dr Zadina;

nevydán 22, 18. V. 1926; 1245, II.

okr. s. v Benešově n. Ploučnicí (urážka na cti ca Kirpalová a Schweichhart)

43, 15. X. 1926; 43, III.

žád. odvolána 118, 15. XII. 1927; 5, V.

okr. s. v Benešově nad Ploučnicí (přestupek urážky na cti)

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 970; zprav. dr Daněk;

nevydán 127, 1. II. 1928; 26, V.ISP (příhlásit)