Emil Bobek

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BOBEK Emil

IV. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. pro dávku z majetku - im. - rozp. - soc.-pol. a ústav.-práv.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), týkající se platu výpomocných cvičných učitelů.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1251, IV.

Dotazy:

o úpravě hmotných poměrů kondicinujících lékárníků.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 142, 14. VI. 1928; 4, VI.ISP (příhlásit)