Alois Beneš

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENEŠ Alois J.

I B. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. im. - in. - inkompatib. (náhr.) - kult. - soc.-pol. - zahr. - zásob. a živn.

Návrhy:

na změnu § 151 živnostenského řádu (nov. z roku 1907), t. 330.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

na změnu zákonných ustanovení o zákazu výčepu, prodeje a podávání nápojů obsahujících alkohol v den před volbou a v den volby do Národního shromáždění, do obcí, do zemských a okresních zastupitelstev, t. 1291.

110, 30. XI. 1927; 108, V.

na poskytnutí mimořádných daňových úlev v důsledku enormních povětrnostních vlivů, zvláště katastrofálních mrazů a sněhových vánic letošní zimy, které zavinily téměř úplné zastavení výrobního a obchodního provozu, t. 2055.

187, 6. III. 1929; 8, VII.

Resoluce:

6 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334), týkajících se míst okresních školních inspektorů, pomocných škol, cvičných učitelů, živnostenských škol pokračovacích, postavení okres. školních inspektorů a platových nesrovnalostí učitelů občanských škol.

33, 16. VI. 1926; 1860/1, II.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 334 (vlád. návrh zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol).

33, 16. VI. 1926; 1860, II.

im. výb. zpr. t. 432 (im. O. Halke).

65, 17. III. 1927; 174, IV.

im. výb. zpr. t. 650 (im. M. Čulena).

72, 31. III. 1927; 532, IV.

im. výb. zpr. t. 703 (im. G. Steinera).

76, 29. IV. 1927; 760, IV.

im. výb. zpr. t. 961 (im. J. Mayera).

127, 1. II. 1928; 25, V.

im. výb. zpr. t. 1323 (im. V. Mikulíčka).

138, 22. III. 1928; 66, VI.

im. výb. zpr. t. 1324 (im. G. Steinera).

138, 22. III. 1928; 66, VI.

im. výb. zpr. t. 1325 (im. M. Kubicsko).

138, 22. III. 1928; 66, VI.

im. výb. zpr. t. 1985 (im. J. Krejčího).

197, 3. V. 1929; 33, VIII.

im. výb. zpr. t. 1987 (im. dr Korlátha).

197, 3. V. 1929; 33, VIII.

im. výb. zpr. t. 1988 (im. G. Steinera).

199, 24. V. 1929; 40, VIII.

im. výb. zpr. t. 1989 (im. M. Vobecké).

199, 24. V. 1929; 40, VIII.

im. výb. zpr. t. 1991 (im. F. Katze).

199, 24. V. 1929; 41, VIII.

im. výb. zpr. t. 1986 (im. Fl. Tománka).

202, 7. VI. 1929; 44, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2355 (Mezinárodní Ujednání o vývozu kostí, podepsané v Ženevě dne 11. VII. 1928 a Protokol Ujednání).

211, 25. VI. 1929; 34, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 765, III.

o státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 39, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 7, VII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný letákem proti Noskovi a Fr. Týblovi).

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 139; zprav. A. Kříž;

nevydán 21, 18. V. 1926; 1239/40, II.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti článkem v časopise "Reforma" ze dne 6. XII. 1925 ca Em. Hanzlík).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 385; zprav. V. Košek;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 302, III.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti).

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 1309; zprav. dr Daněk;

nevydán 136, 16. III. 1928; 114, VI.ISP (příhlásit)