Jaroslav Bečák

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEČÁK Jaroslav

XII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetř. a zdrav.

Návrhy:

na rychlé poskytnutí pomoci obyvatelstvu poškozenému katastrofálním krupobitím a průtrží mračen na Kojetínsku a Konicku, t. 1129.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

aby poskytnuta byla podpora pohořelým v obci Šišmě, okres Bystřice pod Hostýnem, t. 1607.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1176 (zákon o silničním fondu).

99, 12. VII. 1927; 2549, IV.

doslov 101, 14. VII. 1927; 2706, IV.

vyjádření k resol. 2720, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu ČSR za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

74, 7. IV. 1927; 645, IV.

o zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381).

119, 16. XII. 1927; 18, V.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soudu v Olomouci (přečin zaviněného úpadku podle § 486, č. 2, § 486 lit. a) tr. z. a přečin podle § 123 zák. ze dne 6. III. 1906, č. 58 ř. z.).

13, 11. III. 1926; 599, I.ISP (příhlásit)