Karel Anděl

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1929

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ANDĚL Karel

XI. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. inkompatib. - Stál. (náhr.) - zahr.

Návrhy:

aby se hlasování o prohlášení min. fín. dr Engliše ze 14. X. 1926 odložilo až do projednání stát. rozpočtu.

45, 20. X. 1926; 219, III.

Interpelace:

naléhavá, o současných hospodářských poměrech, t. 592.

42, 14. X. 1926; 19, III.ISP (příhlásit)