Libert Zoufalý

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZOUFALÝ Libert

V. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. br. - ústav.-práv. a živn.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 9, V.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (t. 1390); návrh J. Bečko.

122, 19. I. 1928; 6, V.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mostě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a zločin výzvy k trestním činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., a přestupek § 23 tiskového zákona)

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 129; zprav. K Riedl;

nevydán 16, 17. III. 1926; 1023, I.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil dne 20. VI. 1926 na táboru lidu v Ervěnicích)

43, 15. X. 1926; 44, III.

žád. odvolána 95, 7. VII. 1927; 2370, IV.

okr. s. v Podbořanech (přestupek podle § 19 shromažďovacího zákona)

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

zpr. t. 1273; zprav. V. Košek;

nevydán 131, 10. II. 1928; 46, V.

okr. s. v Ústí n. L. (přestupek podle §§ 19, 11 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. zák.)

116, 13. XII. 1927; 7, V.

zpr. t. 1635; zprav. dr Ravasz;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 5, VI.

okr. s. v Bílině (přestupek podle § 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

zpr. t. 2078; zprav. dr Halla;

nevydán 204, 11. VI. 1929; 4, VIII.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 81 tr. z., přečin podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 a § 19 zákona č. 135 ř. z. z r. 1867)

157, 6. IX. 1928; 11, VI.ISP (příhlásit)