Erwin Zajiček

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZAJIČEK Erwin

X. voleb. kraj.

DCHS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. in. - kult. - rozp. - soc.-pol. - zásob. a živn.

Návrhy:

o požární katastrofě v Mikulově, t. 293.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

o živelních pohromách na jižní Moravě, t. 501.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

o protržení hrází v "moravsko-dyjském trojúhelníku" u Břeclavy, t. 552.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na změnu zákona o požitcích válečných poškozenců, t. 557.

43, 15. X. 1926; 39, III.

ve věci škod způsobených na jižní Moravě mrazem a vodou, t. 1045.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

podle § 22, odst. 2 jedn. ř., aby byl zřízen sněmovní výbor vinařský.

23, 26. V. 1926; 1251, II.

Resoluce:

1 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelů (t. 334), stran požitků pěstounek mateřských škol.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na něž se vztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran novely k zákonu ze dne 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

2 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 121, VII.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), stran podpory akce směřující k opatření bytů stát. zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 175)

15, 16. III. 1926; 919, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 1988, II.

o hranici příjmu vylučující z nároků na důchod váleč. poškozenců (t. 759)

57, 10. XII. 1926; 1339, III.

o zák. o dávce ze šumivého vína (t. 782)

59, 16. XII. 1926; 1506, III.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384)

118, 15. XII. 1927; 27, V.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 38, VI.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000)

185, 28. II. 1929; 61, VII.

o zákonu o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 2208).

199, 24. V. 1929; 21, VIII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356).

210, 24. VI. 1929; 12, VIII.

Interpelace:

o děkovné adrese jihlavských českých městských úředníků a zaměstnanců bývalému vládnímu komisaři Výbornému, t. 92/VII.

7, 16. II. 1926; 264, I.

o smutném stavu vinařství, t. 125/II.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 564/XXI.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o vývozu mléka do Vídně, t. 443/VII.

43, 15. X. 1926; 34, II.

odpov. t. 803/XI.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o pojišťovací společnosti "Čechoslavii", t. 443/XVI.

43, 15. X. 1926; 34, III.

Dotazy:

o dani z příjmu v okrese jemnickém v jižní Moravě.

47, 17. XI. 1926; 305, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Mikulově (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 resp. 496 tr. z. a čl. V zákona z r. 1863, č. 8 ř. z. (ca Národní shromáždění), spáchaný výrokem na schůzi dne 31. X. 1925 v Novosedlech)

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 196; zprav. dr Zadina;

nevydán 22, 18. V. 1926; 1244-45, II.

zem. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca Jan Müller)

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.ISP (příhlásit)