Rudolf Wünsch

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WÜNSCH Rudolf

VII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc.-pol. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

aby se přes osnovu zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) přešlo k dennímu pořadu.

72, 31. III. 1927; 519, IV.

Resoluce:

k osnově fin. zákona pro r. 1929 (t. 1813) ke kap. XIV.

171, 26. X. 1928; 108, VII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2339, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 828, III.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 506, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup, kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 4, V.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

138, 22. III. 1928; 23, VI.

o zákonu o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528); obírá se vnitropolitickou situací státu.

142, 14. VI. 1928; 25, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644)

150, 28. VI. 1928; 13, VI.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524)

194, 25. IV. 1929; 35, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o novém propouštění německých železničních zaměstnanců, t. 620.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 725/XI. 1465, III.

že byly zakázány dvě schůze a to ve Falknově a Karlových Varech, t. 227/XVIII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 568/IX.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o zbytečném a nelidském zadržování Hanuše Tryzubského v zemském ústavu pro choromyslné v Bohnicích, t. 1122/XVIII.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

o novelisaci zákona o válečných poškozencích, t. 2254/X.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o neslýchaném protekčním hospodářství při návrzích na jmenování profesorů a docentů na německé universitě, t. 2254/XIV.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

že ve Vaňově u Ústí nad Labem byla nezákonitě rozpuštěna schůze podle § 2.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (za souhlas s trestním stíháním R. Wünsche, odsouzeného rozsudkem kraj. s. v Liberci ze 7. X. 1925 k trestu tuhého vězení v trvání jednoho měsíce, zostřeného jedním postem pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný výroky na schůzi dne 15. II. 1925 v Liberci).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 135; zprav. A. Kříž;

nevydán 23, 26. V. 1926; 1265-6, II.

kraj. s. v Chebu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi 1. V. 1926 v Aši).

43, 15. X. 1926; 42, III.

žád. odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 16, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1363; zprav. dr Ravasz;

nevydán 142, 14. VI. 1928; 43, VI.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 14 a 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

zpr. t. 1906; zprav. dr Ravasz;

nevydán 189, 8. III. 1929; 27, VII.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti).

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

okres. s. v Aši (přestupek podle §§ 2 a 19 zákona shromažďovacího z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

190, 12. III. 1929; 4, VII.

okres. s. v Lokti (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

okres. s. v Lokti (přestupek podle § 314 tr. z.).

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

okres. s. v Broumově (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím).

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

Volán k pořádku:

72, 31. III. 1927; 535, IV.

90, 27. VI. 1927; 1851, 1852, IV.

123, 24. I. 1928; 18, 19, 34, V.

124, 25. I. 1928; 42, V.

136, 16. III. 1928; 88, VI.

163, 20. IX. 1928; 45, VI.ISP (příhlásit)