František Wenzl

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WENZL František

XI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. kult. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu 4. IV. 1926.

19, 6. V. 1926; 1089, II.

Za něho nastoupil Pelíšek Jan.ISP (příhlásit)