Leo Wenzel

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WENZEL Leo

V. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - zdrav. a živn.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje prodávání kuřiva a kouření mladistvým, t. 44.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na osnovu zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 45.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na vydání zákona, jímž se zřizuje poradní sbor pro živnostenská a hospodářská družstva živnostenských výrobců, t. 93.

7, 16. II. 1926; 267, I.

na zřízení poradního sboru pro stavební živnosti k potírání bytové nouze a k podporování stavitelského a pomníkového umění, t. 94.

7, 16. II. 1926; 267, I.

na změnu zákona ze dne 15. VII. 1919, č. 412 Sb. z., o povinném očkování proti neštovicím, pokud se týče ze dne 23. IX. 1919, t. 303.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

na úpravu soukromoprávního poměru vnitrozemské plavby, t. 304.

24, 27. V. 1926; 1276, II.

doplňov. návrh k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k §§ 2-4.

89, 24. VI. 1927; 1815, IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110) k §§ 3 a 5.

97, 8. VII. 1927; 2449-50, IV.

6 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316)

208, 19. VI. 1929; 47, VIII.

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 9-11, VIII.

aby osnova zákona o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zák.) (t. 1353) byla přidělena též výb. živn.

118, 15. XII. 1927; 43, V.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1684, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. fin.

55, 27. XI. 1926; 1076, III.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977)

87, 15. VI. 1927; 1682, IV.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078).

89, 24. VI. 1927; 1792, IV.

o zákonu, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110)

97, 8. VII. 1927; 2441, IV.

o celním zákonu (t. 1168).

99, 12. VII. 1927; 2537, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

99, 12. VII. 1927; 2561, IV.

o zákonu o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon) (t. 1353)

118, 15. XII. 1927; 42, V.

o vlád. návrhu zák., jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

163, 20. IX. 1928; 85, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 36, VII.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 2091), o stavebním ruchu (t. 2092) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090); dotýká se otázky censurní prakse ministerstva spravedlnosti a předsednictva posl. sněmovny.

188, 7. III. 1929; 22, VII.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317)

207, 18. VI. 1929; 16, VIII.

Interpelace:

aby byla ihned vyřízena veškerá daňová odvolání a aby u berních správ byla provedena novela o dávce z majetku, t. 22/XV.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/VII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

aby byly vydány nevyplněné složenky pro československé vkladatele, t. 49/I.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 250/IX.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

o denaturisaci průmyslové soli k výrobě zmrzliny, t. 249/XI.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 593/XIV.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o potírání prachu v živnostenských a průmyslových závodech, t. 285/V.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 928/VII.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o zjištění odborné způsobilosti, t. 285/VI.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 1217/XIV.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o zařazení do nebezpečenských tříd úrazového pojištění dělníků a o vydání statistiky, aby se zjistilo, jak často se přiházejí úrazy a jak je zameziti, t. 285/XIII.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 593/XV.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o novelování zákona ze dne 11. VII. 1922, č. 241 Sb. z., o potírání pohlavních chorob, t. 351/I.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 928/XVI.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o umělém barvení masa sekaného a umělém udržování barvy masa přidáváním ochranných solí, t. 351/VII.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 564/XXII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o dopravě chleba drahou v otevřených laťových příhradách, t. 354/VII.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 564/XXIII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

aby bylo zavedeno denní vyučování plování, t. 358/II.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 957/XVIII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o přípustnosti a používání pětimocných sloučenin antimonu (v obchodě jako leukonin) k výrobě smaltovaného nádobí, t. 840/X.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/XX.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

jak se nakládá s penězi z trestů podle živnostenského řádu, t. 1615/XVIII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1892/XVIII.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o škodlivé cenové politice papírnického kartelu v Československu, t. 1643/V.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

o vydání jednotného rybářského zákona, t. 1863/XIII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2182/XV.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o zavedení nového povinného očkování, t. 1890/III.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2033/XXI.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přestupek urážky na cti spáchaný tiskem (letáky) proti Jindřichu Gabrielovi).

6, 21. XII. 1925; 172, I.

řízení zast. 12, 4. III. 1926; 572, I.

okres. s. v Děčíně (přestupky proti bezpečnosti cti podle §§ 491 a 496 tr. z. proti Leonu Raymonovi a podle § 497 tr. z. proti Bruno Hübelovi, spáchané dne 26. VI. 1925, 3. X. 1925, 19. X. 1925 a 28. XII. 1925).

7, 16. II. 1926; 270, I.

řízení ve věci ca L. Raymon zast.

12, 4. III. 1926; 572, I.

o případu Bruno Hübela zpr. t. 693; zprav. V. Votruba;

vydán: 57, 10. XII. 1926; 1379-80, III.

Volán k pořádku:

7, 16. II. 1926; 272, 273, I.ISP (příhlásit)