Hans Wagner

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WAGNER Hans

X. voleb. kraj.

LW

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby bylo zrušeno uzavření hranic proti Rakousku pro vývoz čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce, t. 116.

11, 25. II. 1926; 474, I.

aby byla ihned poskytnuta pomoc na zmírnění nouze, zaviněné požárem ve městě Mikulově, t. 296.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o škodách způsobených povodní v soudních okresech znojemském, jaroslavickém, mikulovském, moravsko-krumlovském, vranovském, jihlavském, slavonickém, dačickém a jemnickém, t. 531.

43, 15. X. 1926; 38, III.

na poskytnutí státní nouzové výpomoci pro pohromu způsobenou mrazy v okrese znojemském, jaroslavickém, mikulovském, moravsko-krumlovském, pohořelickém a hustopečském, t. 1044.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

aby byla poskytnuta státní podpora a odepsány daně obcím okresu štockého, postiženým krupobitím, t. 1073.

86, 14. VI. 1927; 1656, IV.

o živelní pohromě v okresech vranovském a znojemském, t. 1112.

89, 24. VI. 1927; 1820, IV.

o pohromě způsobené krupobitím v okrese jemnickém, t. 1166.

99, 12. VII. 1927; 2589, IV.

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

55, 27. XI. 1926; 1067, III.

o zákonu o dávce ze šumivého vína (t. 782).

59, 16. XII. 1926; 1510, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 75, V.

Interpelace:

o obtěžování frélichovského německého obyvatelstva četnictvem při přivítání bratra turnéře, t. 1122/XXI.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1280/VI.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 2 a § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky).

122, 19. I. 1928; 5, V.

okres. s. ve Znojmě (přestupek podle § 491 tr. z. ca dr Goldmann).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

okres. s. ve Znojmě (přestupek proti bezpečnosti cti ca Josef Dlabka).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

kraj. s. ve Znojmě (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491, 496 tr. z. a § 1 zákona z 30. V. 1924, č. 124 Sb. z., ca R. Lichtblau).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

kraj. s. ve Znojmě (přečin podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

zpr. t. 2176; zprav. dr Ravasz;

nevydán 211, 25. VI. 1929; 52-3, VIII.

kraj. s. v Jihlavě (zločin podle § 81 tr. z., přestupky podle §§ 312, 488, 491 tr. z. (čl. V zákona č. 8/1863 ř. z.) a přečin podle § 14, č. 4 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Hoře Kutné (přečiny podle § 14, č. 1, 2 a 5 zákona na ochranu republiky)

196, 2. V. 1929; 7, VIII.ISP (příhlásit)