Augustin Vrtaník

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VRTANÍK Augustin

XII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. doprav. - in. - rozp. - soc.-pol. a živn.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové, t. 30.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

aby byla poskytnuta výpomoc obyvatelstvu v pásmu přes Rokytnici, Lukovou a Brodek, postiženému průtrží mračen, t. 2287.

200, 4. VI. 1929; 38, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1284, IV.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356); mluví o postupu policie proti členům komunistické strany a o zahraniční politice.

211, 25. VI. 1929; 5, VIII.

Interpelace:

o chování četnictva vůči stávkujícím cihlářům a zejména četnického strážmistra Heba z Olešnice vůči dělnickým ženám v Kostelci n. Černými Lesy dne 22. V. 1928, t. 1714/II.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1957/XVII.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

že se opomenulo přeřaditi město Přerov do vyšší stupnice činovného, t. 2254/IV.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

o srážkách ze mzdy na daně berní správou v Olomouci a v Rumburku.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 51 zákona o právu autorském).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 170; zprav. K. Riedl;

vydán: 58, 15. XII. 1926; 1461, III.

okres. s. v Prostějově (přestupek podle § 3 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z. (schůze 2. V. 1926 v Prostějově).

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

žád. odvolána 57, 10. XII. 1926; 1303, III.

okres. s. v Konici (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona z r. 1863, č. 8 ř. z., jichž se dopustil na schůzi dne 23. V. 1926 v Laškově).

43, 15. X. 1926; 44, III.

žád. odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

okres. s. v Prostějově (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

164, 21. IX. 1928; 177, VI.

Volán k pořádku:

211, 25. VI. 1929; 14, VIII.ISP (příhlásit)