Vilém Votruba

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VOTRUBA Vilém

XI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Zvolen pořadatelem posl. sněmovny

60, 16. XII. 1926; 15, III.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. - zásob. a živn.

Návrhy:

na změnu §§ 27 a 277 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 801.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955) k § 195.

180, 19. XII. 1928; 75, VII.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 407 (im. dr Budaye).

47, 17. XI. 1926; 302, III.

im. výb. zpr. t. 634 (im. dr Budaye).

47, 17. XI. 1926; 303, III.

im. výb. zpr. t. 637 (im. V. Johanise).

48, 18. XI. 1926; 330, III.

im. výb. zpr. t. 191 (im. Fl. Tománka).

48, 18. XI. 1926; 332, III.

im. výb. zpr. t. 340 (im. dr Tiso).

48, 18. XI. 1926; 333, III.

im. výb. zpr. t. 349 (im. inž. Junga).

48, 18. XI. 1926; 334, III.

im. výb. zpr. t. 350 (im. dr Lehnerta).

48, 18. XI. 1926; 335, III.

im. výb. zpr. t. 688 (im. J. Čermáka).

57, 10. XII. 1926; 1378, III.

im. výb. zpr. t. 692 (im. dr Schollicha).

57, 10. XII. 1926; 1379, III.

im. výb. zpr. t. 693 (im. L. Wenzela).

57, 10. XII. 1926; 1379, III.

im. výb. zpr. t. 643 (im. Fl. Tománka).

58, 15. XII. 1926; 1462, III.

im. výb. zpr. t. 341 (im. M. Čulena).

63, 15, III. 1927; 41, doslov 43, IV.

im. výb. zpr. t. 345 (im. N. Sedorjaka).

63, 15. III. 1927; 43, IV.

im. výb. zpr. t. 405 (im. Fl. Tománka).

63, 15. III. 1927; 46, IV.

im. výb. zpr. t. 433 (im. dr Budaye).

65, 17. III. 1927; 175, IV.

im. výb. zpr. t. 891 (im. V. Sladkého).

65, 17. III. 1927; 175, IV.

im. výb. zpr. t. 406 (im. E. Šafranko).

70, 29. III. 1927; 375, doslov 376, IV.

im. výb. zpr. t. 434 (im. M. Kubicsko).

70, 29. III. 1927; 377, IV.

im. výb. zpr. t. 435 (im. Fl. Tománka).

70, 29. III. 1927; 377, IV.

im. výb. zpr. t. 436 (im. G. Steinera)

70, 29. III. 1927; 378, IV.

im. výb. zpr. t. 437 (im. G. Steinera).

70, 29. III. 1927; 378, doslov 380, IV.

im. výb. zpr. t. 355 (im. J. Mayera a inž. Kalliny).

70, 29. III. 1927; 381, doslov 386, IV.

im. výb. zpr. t. 343 (im. Fl. Tománka).

72, 31. III. 1927; 530, IV.

im. výb. zpr. t. 644 (im. Fl. Tománka).

72, 31. III. 1927; 531, IV.

im. výb. zpr. t. 647 (im. J. Štětky).

72, 31. III. 1927; 532, IV.

im. výb. zpr. t. 690 (im. dr Schollicha).

75, 26. IV. 1927; 690, IV.

im. výb. zpr. t. 691 (im. dr Schollicha).

75, 26. IV. 1927; 691, IV.

im. výb. zpr. t. 694 (im. Fl. Tománka).

75, 26. IV. 1927; 691, IV.

im. výb. zpr. t. 973 (im. M. Kubicsko).

75, 26. IV. 1927; 693, doslov 695, IV.

im. výb. zpr. t. 732 (im. G. Steinera).

104, 23. XI. 1927; 35, V.

im. výb. zpr. t. 814 (im. I. Mondoka).

104, 23. XI. 1927; 35, V.

im. výb. zpr. t. 674 (im. A. Hlinky).

122, 19. I. 1928; 23, V.

im. výb. zpr. t. 904 (im. A. Neuratha).

122, 19. I. 1928; 24, V.

im. výb. zpr. t. 909 (im. M. Kršiaka).

122, 19. I. 1928; 31, V.

im. výb. zpr. t. 722 (im. A. Šoltyse).

126, 31. I. 1928; 26, V.

im. výb. zpr. t. 822 (im. Fl. Tománka).

126, 31. I. 1928; 26, V.

im. výb. zpr. t. 962 (im. I. Majora).

126, 31. I. 1928; 30, V.

im. výb. zpr. t. 1351 (im. dr Hanreicha).

126, 31. I. 1928; 30, V.

im. výb. zpr. t. 913 (im. J. Haruse a Č. Hrušky).

127, 1. II. 1928; 24, V.

im. výb. zpr. t. 964 (im. A. Hlinky).

127, 1. II. 1928; 25, V.

im. výb. zpr. t. 1247 (im. A. Hampla).

127, 1. II. 1928; 26, V.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1439 (zákon o ochraně domácího trhu práce).

128, 7. II. 1928; 8, V.

doslov 129, 8. II. 1928; 34, V.

vyjádření k resol. 131, 10. II. 1928; 45, V.

im. výb. zpr. t. 1265 (im. J. Haruse).

129, 8. II. 1928; 55, V.

im. výb. zpr. t. 1266 (im. Fr. Školy).

129, 8. II. 1928; 56, V.

im. výb. zpr. t. 1267 (im. J. Dědiče).

129, 8. II. 1928; 56, V.

im. výb. zpr. t. 1268 (im. Fr. Janalíka).

129, 8. II. 1928; 57, V.

im. výb. zpr. t. 1269 (im. J. Cibulky).

129, 8. II. 1928; 57, V.

im. výb. zpr. t. 1270 (im. J. Čermáka).

129, 8. II. 1928; 57, V.

im. výb. zpr. t. 1320 (im. A. Můni).

138, 22. III. 1928; 65, VI.

im. výb. zpr. t. 1327 (im. J. Hakena).

138, 22. III. 1928; 67, VI.

im. výb. zpr. t. 1328 (im. V. Mikulíčka).

138, 22. III. 1928; 67, doslov 72, VI.

im. výb. zpr. t. 1334 (im. Fl. Tománka).

139, 23. III. 1928; 44, VI.

im. výb. zpr. t. 1335 (im. Fl. Tománka).

139, 23. III. 1928; 44, VI.

im. výb. zpr. t. 1355 (im. I. Kurťaka).

146, 22. VI. 1928; 18, VI.

im. výb. zpr. t. 1534 (im. inž. Kalliny).

155, 14. VII. 1928; 29, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1955 (zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách).

179, 19. XII. 1928; 5, VII.

doslov 181, 20. XII. 1928; 13, VII.

im. výb. zpr. t. 1632 (im. Fr. Windirsche).

181, 20. XII. 1928; 38, doslov 40, VII.

im. výb. zpr. t. 1637 (im. G. Elstnera).

181, 20. XII. 1928; 40, VII.

im. výb. zpr. t. 1656 (im. P. Macka).

181, 20. XII. 1928; 41, VII.

im. výb. zpr. t. 1670 (im. B. Jílka).

181, 20. XII. 1928; 41, VII.

im. výb. zpr. t. 1674 (im. K. Haiblicka).

181, 20. XII. 1928; 42, VII.

im. výb. zpr. t. 1932 (im. Fr. Kaufmanna).

194, 25. IV. 1929; 46, VIII.

im. výb. zpr. t. 1933 (im. Fr. Kaufmanna).

194, 25. IV. 1929; 46, VIII.

im. výb. zpr. t. 1934 (im. dr Korlátha).

194, 25. IV. 1929; 47, VIII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2056, II.

o změně §§ 27 a 29 zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526).

41, 25. VI. 1926; 2624, II.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788).

59, 16. XII. 1926; 1486, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

65, 17. III. 1927; 138, IV.

Dotazy:

o nesprávném pronájmu nosičské a zavazadlové služby a pronájmu úschovny zavazadel a úpravny na hlavním nádraží v Brně.

134, 13. III. 1928; 2, VI.ISP (příhlásit)