JUDr. Vojtech Tuka

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TUKA Vojtech, dr.

XX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr). a zahr.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98).

9, 18. II. 1926; 361, I.

Věcná poznámka:

v níž se ohražuje proti tvrzením dr Dérera ze 140. schůze.

142, 14. VI. 1928; 8, VI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (zločiny podle § 2, odst. II a § 6, č. 2, odst. III zákona na ochranu republiky).

166, 19. X. 1928; 75, VII.

zpr. t. 1959; zprav. dr Halla;

vydán: 181, 20. XII. 1928; 43-4, VII.ISP (příhlásit)