Jindřich Trnobranský

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TRNOBRANSKÝ Jindřich

VI. voleb. kraj

ČS, mk

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. rozp. a zásob.

Přestal býti členem klubu ČS

42, 14. X. 1926; 4, III.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu z 19. V. 1928.

140, 12. VI. 1928; 3, VI.

Za něho nastoupil Vlček Karel.

Návrhy:

aby vydán byl zákon o zřízení komory spotřebitelů, t. 281.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. fin.

55, 27. XI. 1926; 1083, III.

Interpelace:

že městský úřad v Horním Litvínově nesprávně vykládá jazyková nařízení, t. 249/VII.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 697/IV.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

Dotazy:

o krutém potrestání vojína Stanislava Jeřábka.

47, 17. XI. 1926; 305, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o kvalifikaci pomocných zaměstnanců kancelářských.

81, 6. V. 1927; 1166, IV.ISP (příhlásit)