Jiří Stříbrný

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STŘÍBRNÝ Jiří

I B. voleb. kraj.

ČS, mk

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Jmenován ministrem národní obrany 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra nár. obrany 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Přestal býti členem klubu ČS

42, 14. X. 1926; 4, III.

Zbaven poslaneckého mandátu nálezem voleb. soudu z 19. V. 1928.

140, 12. VI. 1928; 3, VI.

Za něho nastoupil Klapka Otakar, dr.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 162, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

71, 30. III. 1927; 410, IV.

Věcná poznámka:

za rozpravy o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927, v níž polemisuje s poslancem Davidem.

45, 20. X. 1926; 218, III.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle čl. VIII zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

68, 23. III. 1927; 230, IV.

zpr. t. 1311; zprav. dr Daněk;

nevydán 129, 8. II. 1928; 58, V.

zem. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem)

77, 3. V. 1927; 859, IV.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca Boh. Zeithamer)

102, 25. X. 1927; 19, V.

žádost odvolána 104, 23. XI. 1927; 14, V.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem ca dr František Veselý).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1312; zprav. dr Daněk;

vydán: 129, 8. II. 1928; 58-9, V.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca Otakar Wünsch).

102, 25. X. 1927; 20, V.

žádost odvolána 20, V.ISP (příhlásit)