ThDr.h.c. Jan Šrámek, Msgre.

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1956

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠRÁMEK Jan

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Jmenován ministrem pošt a telegrafů 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Jmenován ministrem soc. péče a pověřen správou min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 13. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 3, III.

Zproštěn úřadu správce ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Pověřen řízením ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 8. X. 1929.

Zproštěn úřadu ministra sociální péče a úřadu správce ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 7. XII. 1929.ISP (příhlásit)