Jaromír Špaček

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠPAČEK Jaromír

XIV. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. br. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Opava v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 924.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153), týkající se braní zřetele na pachtýře při provádění pozemkové reformy.

15, 16. III. 1926; 903, I.

Zpravodajem:

br. výb. zpr. t. 868 (zákon o délce presenční služby vojenské).

66, 22. III. 1927; 195, IV.

doslov 71, 30. III. 1927; 450, IV.

br. výb. zpr. t. 894 (zákon o umísťování déle sloužících poddůstojníků)

66, 22. III. 1927; 208, IV.

doslov 71, 30. III. 1927; 455, 468, IV.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních z 23. IV. 1925 (t. 174)

16, 17. III. 1926; 998, I.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455)

37, 22. VI. 1926; 2453, II.

o obchodní smlouvě s Polskem z 23. IV. 1925 (t. 516)

41, 25. VI. 1926; 2589, II.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 36, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 12, VII.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČS a Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě reky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976)

185, 28. II. 1929; 16, VII.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700); prohlášení o rozmluvě berlínského profesora Wolfa s presidentem republiky o event. změnách státní hranice.

198, 23. V. 1929; 31, VIII.

o zákonu, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215)

200, 4. VI. 1929; 14, VIII.

o projednávání vlastní imunitní věci, t. 2064.

200, 4. VI. 1929; 33, VIII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1913), v níž odpovídá na útoky učiněné proti němu za rozpočtové rozpravy se strany němec. nár. a komunistických poslanců.

169, 24. X. 1928; 28, VII.

Interpelace:

o katastrofálních následcích nedostatečného přídělu uhelných vozů revíru ostravsko-karvínskému, t. 724/XIX.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 773/XIII.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o odkládání stavby státní nemocnice na Ostravsku, t. 1776/X.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 957/IX.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

na odškodněnou poškozenců z t. zv. plebiscitní doby na Těšínsku, t. 840/II.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/XIV.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

Dotazy:

o odpírání českého vyučování evangelickými duchovními žákům českých škol na Těšínsku a o nepřátelském a nezákonném postupu evangelických duchovních správ při správě matrik a pod.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 120, 17. I. 1927; 8, V.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Fryštátě (urážka na cti ca Emil Hilla)

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 2064; zprav. dr Daněk;

zpráva vrácena im. výb. k novému projednání.

200, 4. VI. 1929; 33-7, VIII.ISP (příhlásit)