Hieronymus Siegel

Narozen: v roce 1867

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SIEGEL Hieronymus

III. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. inkompatib. - ústav.-práv. - zásob. a živn.

Návrhy:

doplňov. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 1.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

1 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k §§ 44, 45, 48.

89, 24. VI. 1927; 1817, IV.

Resoluce:

9 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 106-109, VII.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455)

37, 22. VI. 1926; 2411, II.

o změně §§ 27 a 29 zák. z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526)

41, 25. VI. 1926; 2632, II.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

86, 14. VI. 1927; 1639, IV.

o zákonu, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. III. 1925, č. 58 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (t. 1108)

89, 24. VI. 1927; 1786, IV.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078).

89, 24. VI. 1927; 1794, IV.

o celním zákonu (t. 1168).

99, 12. VII. 1927; 2532, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

99, 12. VII. 1927; 2552, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 97, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644)

150, 28. VI. 1928; 38, VI.

o prozatímní dohodě mezi RČS a Persií (t. 1707); obírá se obchodní politikou státu.

160, 17. IX. 1928; 6, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

162, 19. IX. 1928; 36, VI.

o obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií, sjednané v Paříži dne 2. VII. 1928 (t. 2027)

185, 28. II. 1929; 22, VII.

o dodatkových dohodách k obchodním smlouvám mezi RČS a Norskem, Španělskem a Italií (t. 2037, 2041 a 2042).

192, 20. III. 1929; 13, VIII.

Interpelace:

o nešvarech v soudnictví, t. 1993/II.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2205/XXI.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o zdaňování obchodníků a živnostníků, t. 2254/VII.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o množících se sebevraždách vojáků, t. 2278/IV.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

o nepřípustných pokynech členům daňových komisí, t. 2313/XIII.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Dotazy:

o neodůvodněném potrestání proto, že nebyly vyvěšeny prapory.

12, 4. III. 1926; 533, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o zálohách na tisk kandidátních listin.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. 45, 20. X. 1926; 159, III.

že oficiál Josef Tschöp byl při zařazení poškozen.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o přeložení přednostenského úřadu vlakové pošty z Broumova do Č. Třebové.

132, 10. II. 1928; 2, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o odsouzení notáře Rudolfa Pohla z Maršova.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o jmenování do nemocenských pojišťoven.

198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o zřízení německé menšinové školy v Náchodě.

198, 23. V. 1929; 5, VIII.ISP (příhlásit)