Ottakar Schubert

Narozen: v roce 1867

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHUBERT Ottakar

VIII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. in. - soc.-pol. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na změnu živnostenského řádu (zákon ze dne 16. I. 1895, č. 21 ř. z., ve znění zákona ze dne 18. VII. 1905, č. 125 ř. z.), t. 239.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

o živelních škodách způsobených krupobitím a průtrží mračen v obcích Eisendorf, Ruštejn, Walddorf, Frančina Huť, Ples a jiných, t. 308.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

aby obcím v soudních okresech horšovotýnském, hostouňském, ronšperském, domažlickém a novokdyňském, těžce postiženým živelními pohromami, byla poskytnuta pomoc, t. 544.

43, 15. X. 1926; 39, III.

o živelních škodách v okresech stodském, dobřanském, plzeňském, stříbrském, touškovském, planském, tachovském, bezdružickém, manětínském, mariánsko-lázeňském, tepelském a přimdském, t. 546.

43, 15. X. 1926; 39, III.

o ustanovování válečných poškozenců, prominutí přeplatků a zrušení okresních úřadů, t. 549.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na poskytnutí pomocí pohořelým v Maršových Chodech v okrese tachovském, t. 573.

43, 15. X. 1926; 40, III.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Boru, v politickém okresu tachovském, t. 578.

43, 15. X. 1926; 40, III.

na poskytnutí pomoci obcím poškozeným krupobitím v soudním okrese hostouňském: Slatina, Holubeč, Štítary, Tasnovice, Hostouň, Vítání, Mutěnín a Erazim atd., t. 1215.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby byla poskytnuta vydatná státní pomoc pro těžké krupobití, které postihlo téměř všechny obce soudních okresů Horšovský Týn, Hostouň a Ronšperk a sousedních okresů, t. 1774.

159, 13. IX. 1928; 48, VI.

doplň. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175) k čl. I.

15, 16. III. 1926; 927, I.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2359-60, II.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) ke hlavě II a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

na přikázání zprávy o úpravě platů duchovenstva (t. 429) soc.-pol. výb.

36, 19. VI. 1926; 2357, II.

aby návrhy J. Schweichharta t. 1386 a S. Tauba t. 1387 byly přikázány výborům podle § 23, odst. 6, protože o nich iniciativní výbor do předepsané 30denní lhůty nerozhodl.

125, 26. I. 1928; 49, V.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175), stran vydání zákona o válečných poškozencích bez zřetele k hranici příjmu.

15, 16. III. 1926; 927, I.

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu a podpor duchovním k službě neschopným.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na něž se nevztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran novely k zákonu ze 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), stran podpory akce směřující k opatření bytů státním zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 175)

15, 16. III. 1926; 907, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1863, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

52, 24. XI. 1926; 681, III.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759)

57, 10. XII. 1926; 1333, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

63, 15. III. 1927; 25, IV.

o zákonu o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167).

101, 14. VII. 1927; 2649, IV.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439)

128, 7. II. 1928; 15, V.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 24, VI.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000).

185, 28. II. 1929; 48, VII.

Interpelace:

o náhradě za ztráty způsobené kulhavkou a slintavkou, t. 181/VII.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 803/XVIII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o vybírání obecních přirážek, t. 227/XIV.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 564/XIX.

43, 15. X. 1926; 36, III.

Dotazy:

aby byly co nejrychleji vyplaceny peníze zadržené při kolkování bankovek.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

o nezákonném odmítnutí přihlášek k výměně válečných půjček za 3 % odškodňovací dluhopisy.

19, 6. V. 1926; 1095, II.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

že pražský poštovní šekový úřad příliš otálí s vyplácením peněz.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 70, 29. III. 1927; 342, IV.

o nepřístojnostech na trati státní dráhy Planá-Cheb.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.ISP (příhlásit)