JUDr. Alfred Rosche

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROSCHE Alfred, dr.

V. voleb. kraj

DN

Nastoupil za zemřelého Krause Vincence.

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1585, III.

Slib vykonal 19, 6. V. 1926; 1089, II.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. a rozp.

Vzdal se poslaneckého mandátu 10. VII. 1928.

152, 11. VII. 1928; 4, VI.

Za něho nastoupil Schneider Rudolf.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) k čl. I.

30, 11. VI. 1926; 1753, II.

45 pozměňov., 1 doplňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě I-VII.

82, 10. V. 1927; 1416-1462, IV.

6 pozměňov. návrhů k osnově zákona o stabilisačních bilancích (t. 1002) k §§ 1, 4, 15, 22, 23, 19.

82, 10. V. 1927; 1551-2, IV.

15 pozměňov. návrhů k osnově fin. zák. pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 74-109, V.

pozměňov. a event. návrh k osn. zákona o převzetí předválečného dluhu zajištěného (t. 1371) k § 11.

116, 13. XII. 1927; 26, V.

Resoluce:

k osnově zák. o přímých daních (t. 1000) k § 20.

82, 10. V. 1927; 1487, IV.

19 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 115-161, V.

k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452), stran novelisace zákona ze dne 19. III. 1920, č. 194 Sb. z.

131, 10. II. 1928; 31, V.

14 resol. k státnímu závěrečnému účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

138, 22. III. 1928; 59, VI.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 958, III.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

57, 10. XII. 1926; 1311, III.

o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění podle posledního odstavce čl. XII zákona ze dne 23. IV. 1925, č. 102 Sb. z., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové, zpráva o výsledku jednání provedeného mezi státem a Národní bankou Československou, nastupující po Bankovním úřadě ministerstva financí (t. 966).

76, 29. IV. 1927; 716, IV.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

78, 4. V. 1927; 891, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1266, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1925 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1040).

88, 23. VI. 1927; 1737, IV.

o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927 (t. 1125).

95, 7. VII. 1927; 2381, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

107, 26. XI. 1927; 18, V.

o dodatkové úmluvě mezi Československou republikou a Rakouskem ze dne 21. VII. 1927 (t. 1250).

114, 6. XII. 1927; 9, V.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 1348).

116, 13. XII. 1927; 11, V.

o zákonu o převzetí předválečného dluhu zajištěného (t. 1371).

116, 13. XII. 1927; 22, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452)

130, 9. II. 1928; 38, V.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

137, 20. III. 1928; 26, VI.

o obchodních smlouvách mezi RČS a Kanadou (zpr. t. 1596 a 1597); vysvětluje linii své politiky před složením mandátu.

151, 10. VII. 1928; 22, VI.

Interpelace:

naléhavá, o vládním nařízení stran správní reformy, t. 1457.

137, 20. III. 1928; 34, VI.

odpov. t. 1483.

138, 22. III. 1928; 75, VI.ISP (příhlásit)