Karel Riedl

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RIEDL Karel

XI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - vyšetř. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na zařazení obce Bílovice nad Svitavou do vyšší třídy činovného, t. 2207.

197, 3. V. 1929; 39, VIII.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro rok. 1927 (t. 670) skup. I, kapit. 17.

55, 27. XI. 1926; 1117, III.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 129 (im. L. Zoufalého)

16, 17. III. 1926; 1023, I.

im. výb. zpr. t. 165 (im. dr Fritze)

24, 27. V. 1926; 1282, II.

im. výb. zpr. t. 192 (im. dr Koberga)

24, 27. V. 1926; 1284, II.

im. výb. zpr. t. 273 (im. inž. Junga)

26, 1. VI. 1926; 1337, II.

im. výb. zpr. t. 162 (im. V. Mikulíčka)

27, 8. VI. 1926; 1375, II.

im. výb. zpr. t. 163 (im. V. Mikulíčka)

27, 8. VI. 1926; 1376, II.

im. výb. zpr. t. 274 (im. J. Čermáka)

47, 17. XI. 1926; 299, III.

im. výb. zpr. t. 168 (im. A. Schmerdy)

48, 18. XI. 1926; 329, III.

im. výb. zpr. t. 636 (im. H. Knirsche)

57, 10. XII. 1926; 1375, III.

im. výb. zpr. t. 669 (im. A. Schmerdy)

57, 10. XII. 1926; 1377, III.

im. výb. zpr. t. 170 (im. A. Vrtaníka)

58, 15. XII. 1926; 1461, III.

im. výb. zpr. t. 721 (im. J. Haruse)

58, 15. XII. 1926; 1461, III.

im. výb. zpr. t. 651 (im. J. Weberové)

62, 15. II. 1927; 1664, III.

im. výb. zpr. t. 638 (im. V. Johanise)

70, 29. III. 1927; 386, IV.

im. výb. zpr. t. 649 (im. dr Ravasze)

74, 7. IV. 1927; 651, IV.

im. výb. zpr. t. 682 (im. J. Siváka)

74, 7. IV. 1927; 656, IV.

im. výb. zpr. t. 684 (im. K. Kreibicha)

74, 7. IV. 1927; 656, IV.

im. výb. zpr. t. 695 (im. V. Mikulíčka)

75, 26. IV. 1927; 692, IV.

im. výb. zpr. t. 873 (im. J. Dědiče)

99, 12. VII. 1927; 2582, IV.

im. výb. zpr. t. 879 (im. A. Zápotockého)

99, 12. VII. 1927; 2583, IV.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1731, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část první.

80, 5. V. 1927; 1098, IV.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000)

185, 28. II. 1929; 50, VII.

Interpelace:

o trestném posuzování rozhodnutí poručenského soudu pro Brno-město v brněnském časopise "Tagesbote", t. 663/I.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 803/VI.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

stran obsazení místa presidenta krajského soudu v Jihlavě, t. 840/V.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 957/X.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

o poměrech na Salmově panství rájeckém a o dosazení vnucené správy tamtéž, t. 840/VI.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1197/XVI.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o zrušení míst strážníků na soukromých vlečkách, t. 840/VII.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1197/XVII.

102, 25. X. 1927; 14, V.

ve věci obsazení místa presidenta kraj. soudu ve Znojmě, t. 955/XIII.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1020/I.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

o provádění pozemkové reformy na Pohořelsku na Moravě, t. 955/XIV.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1076/I.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o železničním neštěstí na brněnském nádraží, t. 989/III.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1197/XIX.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o "kontrole" státních lázní, t. 1407/XV.

125, 26. I. 1928; 4, V.

o pronájmech restaurací slovenských státních lázní, t. 1433/XI.

128, 7. II. 1928; 7, V.

o drahotních poměrech v tatranských lázních, ohrožujících cizinecký ruch v Tatrách, t. 1433/XIII.

128, 7. II. 1928; 7, V.

o soc. péči o dítě na Moravě, t. 1548/XI.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

o provádění pozemkové reformy na velkostatku p. Mitrovského v Sokolnicích na Moravě, t. 1863/XXI.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2205/IX.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o neudržitelných personálních nedostatcích u Nejvyš. soudu v Brně, t. 2025/IX.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o jmenování v kancelářské službě u mor.-slezského vrchního zemského soudu v Brně, t. 2161/XVII.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

odpov. t. 2255/XXIII.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o projektovaném pronájmu Radium-Palace hotelu v Jáchymově, t. 2161/XX.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

Dotazy:

o pensionování legionáře četnického strážmistra Bedřicha Fojtla z Báňské Bělé.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o restrikci štábního kapitána Bedřicha Papírníka v Brně.

95, 7. VII. 1927; 2369, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.ISP (příhlásit)