MUDr. Gejza Rehák

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

REHÁK Gejza, dr.

XVI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. doprav. - in. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - zahr. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 1.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2359-60, II.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu a podpor duchovním k službě neschopným.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Zpravodajem:

výb. zdrav. zpr. t. 1417 (zákon o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky hlav. města Prahy ve všeobecné nemocnici v Praze).

127, 1. II. 1928; 5, doslov 13, V.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2092, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 785, III.ISP (příhlásit)