JUDr. Viktor Ravasz

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RAVASZ Viktor, dr.

XVIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. a inkompatib.

Návrhy:

na rychlé poskytnutí podpory povodní postiženým obcím a jednotlivým rolníkům v okolí Vrábel, t. 527.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze dne 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 132 (im. N. Sedorjaka)

21, 18. V. 1926; 1238, II.

im. výb. zpr. t. 134 (im. dr Jurigy)

21, 18. V. 1926; 1238, II.

im. výb. zpr. t. 137 (im. I. Kurtjaka)

21, 18. V. 1926; 1239, II.

im. výb. zpr. t. 138 (im. Št. Surovjaka)

24, 27. V. 1926; 1281, II.

im. výb. zpr. t. 136 (im. J. Haruse)

26, 1. VI. 1926; 1336, II.

im. výb. zpr. t. 157 (im. N. Sedorjaka)

27, 8. VI. 1926; 1374, II.

im. výb. zpr. t. 158 (im. N. Sedorjaka)

27, 8. VI. 1926; 1374, II.

im. výb. zpr. t. 635 (im. dr Budaye)

47, 17. XI. 1926; 303, III.

im. výb. zpr. t. 382 (im. J. Petroviče)

57, 10. XII. 1926; 1375, III.

im. výb. zpr. ústní (udělení důtky O. Horpynkovi k návrhu Fr. Windirsche, Al. Stenzla a dr Luschky)

61, 15. II. 1927; 1637, III.

im. výb. zpr. t. 381 (im. dr Korlátha)

62, 15. II. 1927; 1662, III.

im. výb. zpr. t. 379 (im. Fl. Tománka)

62, 15. II. 1927; 1663, III.

im. výb. zpr. t. 380 (im. Fl. Tománka)

62, 15. II. 1927; 1664, III.

im. výb. zpr. t. 431 (im. I. Mondoka).

65, 17. III. 1927; 174, IV.

im. výb. zpr. t. 671 (im. N. Sedorjaka).

74, 7. IV. 1927; 652, IV.

im. výb. zpr. t. 672 (im. N. Sedorjaka).

74, 7. IV. 1927; 653, IV.

im. výb. zpr. t. 714 (im. dr Fritze).

76, 29. IV. 1927; 761, IV.

im. výb. zpr. t. 715 (im. A. Hancko).

76, 29. IV. 1927; 762, IV.

im. výb. zpr. t. 819 (im. dr Korlátha).

104, 23. XI. 1927; 35, V.

im. výb. zpr. t. 899 (im. M. Čulena).

114, 6. XII. 1927; 20, V.

im. výb. zpr. t. 1319 (im. I. Majora).

136, 16. III. 1928; 116, VI.

im. výb. zpr. t. 1363 (im. R. Wünsche).

142, 14. VI. 1928; 43, VI.

im. výb. zpr. t. 1365 (im. J. Dědiče).

142, 14. VI. 1928; 44, VI.

im. výb. zpr. t. 1356 (im. J. Kopasze).

143, 15. VI. 1928; 5, VI.

im. výb. zpr. t. 1361 (im. J. Kopasze).

143, 15. VI. 1928; 8, VI.

im. výb. zpr. t. 1374 (im. J. Haruse).

146, 22. VI. 1928; 19, VI.

im. výb. zpr. t. 1504 (im. J. Petera).

151, 10. VII. 1928; 34, VI.

im. výb. zpr. t. 1402 (im. J. Haruse).

152, 11. VII. 1928; 23, VI.

im. výb. zpr. t. 1503 (im. J. Dědiče).

152, 11. VII. 1928; 24, VI.

im. výb. zpr. t. 1507 (im. Č. Hrušky).

152, 11. VII. 1928; 25, VI.

im. výb. zpr. t. 1506 (im. dr Sterna).

153, 12. VII. 1928; 18, VI.

im. výb. zpr. t. 1509 (im. J. Petera).

153, 12. VII. 1928; 18, VI.

im. výb. zpr. t. 1510 (im. J. Hakena).

153, 12. VII. 1928; 19, VI.

im. výb. zpr. t. 1511 (im. B. Jílka).

153, 12. VII. 1928; 19, VI.

im. výb. zpr. t. 1512 (im. J. Haruse).

153, 12. VII. 1928; 19, VI.

im. výb. zpr. t. 1513 (im. M. Čulena).

154, 13. VII. 1928; 13, VI.

im. výb. zpr. t. 1606 (im. I. Majora a G. Steinera).

161, 18. IX. 1928; 4, VI.

im. výb. zpr. t. 1633 (im. A. Můni).

161, 18. IX. 1928; 4, VI.

im. výb. zpr. t. 1634 (im. Fr. Školy).

161, 18. IX. 1928; 5, VI.

im. výb. zpr. t. 1635 (im. L. Zoufalého).

161, 18. IX. 1928; 5, VI.

im. výb. zpr. t. 1677 (im. J. Koudelky).

184, 26. II. 1929; 33, VII.

im. výb. zpr. t. 1610 (im. dr Schollicha).

185, 28. II. 1929; 67, doslov 71, VII.

im. výb. zpr. t. 1676 (im. B. Jílka).

185, 28. II. 1929; 71, VII.

im. výb. zpr. t. 1697 (im. L. Gregorovitse).

185, 28. II. 1929; 73, VII.

im. výb. zpr. t. 1851 (im. J. Petera).

188, 7. III. 1929; 33, VII.

im. výb. zpr. t. 1852 (im. I. Mondoka).

188, 7. III. 1929; 34, VII.

im. výb. zpr. t. 1853 (im. E. Šafranko).

188, 7. III. 1929; 34, VII.

im. výb. zpr. t. 1854 (im. A. Pázmána).

188, 7. III. 1929; 35, VII.

im. výb. zpr. t. 1868 (im. dr Jabloniczkého).

188, 7. III. 1929; 35, VII.

im. výb. zpr. t. 1904 (im. J. Haruse).

189, 8. III. 1929; 26, VII.

im. výb. zpr. t. 1905 (im. K. Haiblicka).

189, 8. III. 1929; 26, VII.

im. výb. zpr. t. 1906 (im. R. Wünsche).

189, 8. III. 1929; 27, VII.

im. výb. zpr. t. 1909 (im. Fr. Školy).

191, 13. III. 1929; 7, VII.

im. výb. zpr. t. 1910 (im. dr Szüllö).

191, 13. III. 1929; 7, VII.

im. výb. zpr. t. 1911 (im. M. Fedora).

191, 13. III. 1929; 7, VII.

im. výb. zpr. t. 1912 (im. M. Fedora).

191, 13. III. 1929; 8, VII.

im. výb. zpr. t. 1913 (im. Fr. Chlouby).

191, 13. III. 1929; 8, VII.

im. výb. zpr. t. 1915 (im. Al. Můni).

191, 13. III. 1929; 8, VII.

im. výb. zpr. t. 1916 (im. J. Kopasze).

191, 13. III. 1929; 9, VII.

im. výb. zpr. t. 1908 (im. E. Buriana, A. Můni a A. Zápotockého).

192, 20. III. 1929; 58, VIII.

im. výb. zpr. t. 1917 (im. dr Sterna).

192, 20. III. 1929; 58, VIII.

im. výb. zpr. t. 1919 (im. E. Šafranko).

192, 20. III. 1929; 59, VIII.

im. výb. zpr. t. 1920 (im. H. Knirsche).

192, 20. III. 1929; 59, VIII.

im. výb. zpr. t. 1921 (im. Št. Onderčo).

192, 20. III. 1929; 60, VIII.

im. výb. zpr. t. 1922 (im. J. Matíka).

193, 21. III. 1929; 7, VIII.

im. výb. zpr. t. 1925 (im. I. Majora).

193, 21. III. 1929; 8, VIII.

im. výb. zpr. t. 2057 (im. M. Fedora).

200, 4. VI. 1929; 32, VIII.

im. výb. zpr. t. 2080 (im. I. Majora).

205, 13. VI. 1929; 44, VIII.

im. výb. zpr. t. 2081 (im. Č. Hrušky).

205, 13. VI. 1929; 44, VIII.

im. výb. zpr. t. 2109 (im. J. Haruse).

206, 14. VI. 1929; 44, VIII.

im. výb. zpr. t. 2176 (im. H. Wagnera).

211, 25. VI. 1929; 52, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 20, VII.

Interpelace:

naléhavá, o nespravedlivém vyměřování daně důchodkové na Slovensku z podniků zemědělských, t. 265.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 697/XIII.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

naléhavá, o nespravedlivém vyměřování daně důchodkové na Slovensku, t. 558.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

odpov. t. 697/XII.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Báňské Bystřici (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil na schůzi dne 14. XI. 1925 v Bátovciach)

17, 24. III. 1926; 1066, II.

zpr. t. 649; zprav. K. Riedl;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 651, IV.ISP (příhlásit)