Jan Prokeš

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROKEŠ Jan

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. im. - inkompatib. - kult. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 124 (úmluva o pohraničním styku mezi RČS a Polskem z 30. V. 1925).

12, 4. III. 1926; 561, doslov 567, I.

zahr. výb. zpr. t. 121 (úprava obchodních styků mezi RČS a Albánií z 19. I. 1926).

12, 4. III. 1926; 570, I.

zahr. výb. zpr. t. 174 (smlouva mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních z 23. IV. 1925).

16, 17. III. 1926; 976, doslov 1006, I.

im. výb. zpr. t. 113 (im. O. Hillebranda a J. Patzela).

16, 17. III. 1926; 1020, I.

zahr. výb. zpr. t. 286 (zákon, kterým se provádí článek 1 úmluvy právně-finanční mezi republikou Československou a královstvím Italským č. 132/1924 Sb. z., o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a italskými).

24, 27. V. 1926; 1277, II.

zahr. výb. zpr. t. 516 (obchodní úmluva s republikou Polskou, sjednaná a podepsaná ve Varšavě dne 23. IV. 1925).

41, 25. VI. 1926; 2583, doslov 2592, II.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

29, 10. VI. 1926; 1545, II.

o zákonu, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (t. 1699); mluví o účincích finanční reformy dr Engliše na hospodaření obcí.

157, 6. IX. 1928; 30, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 17, VII.

Interpelace:

o nedostatečném přistavování uhelných vagonů v revíru ostravsko-karvínském, t. 724/IV.

56, 9. XII. 1926; 1228, III.

odpov. t. 773/XIV.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o nezákonném stanovisku zemské správy politické v Brně při výkladu § 41, odst. 1 morav. obecního řádu, t. 840/VIII.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1235/X.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

že učitel náboženství P. Alois Hřivnacký na měšťanské škole Masarykově v Bílovci zneužívá vyučování náboženství k politické agitaci, t. 1548/X.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 2193/XVII.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o častých úrazech na dolech ostravsko-karvínských, t. 1548/XIII.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 2193/I.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost posl. M. Fedora podle § 51 jedn. řádu.

9, 18. II. 1926; 303, I.

zprav. dr Daněk;

důtka neudělena 11, 25. II. 1926; 509-10, I.

okres. s. v Mor. Ostravě (urážka na cti podle § 491 tr. z. ca Šmejkal v Porubě).

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 664; zprav. dr Daněk;

vydán: 57, 10. XII. 1926; 1376, III.ISP (příhlásit)