Bohuslav Procházka

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROCHÁZKA Bohuslav

I A. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Návrhy:

na přeřadění obce Chrást u Plzně do stupnice C činovného, t. 2392.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Resoluce:

2 resol. k osnově fin. zákona pro r. 1927 (t. 670) stran vydání služebního řádu pro zaměstnance nepragmatikální a zaměstnance státních podniků v důsledku § 210 zákona č. 103 ex 1926 a vládního nařízení k § 142 zákona č. 103/1926 a k § 23 zákona č. 104/1926.

55, 27. XI. 1926; 1123, III.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 955, III.

o zákonu o železniční přepravě, (t. 1123)

98, 12. VII. 1927; 2506, IV.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr. Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 47, VII.

Interpelace:

naléhavá, o odstranění nesrovnalosti slovenské a karpatoruské úpravy železničních zaměstnanců, t. 1761.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

odpov. t. 1842.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

naléhavá, že se železničním zaměstnancům upírají práva na tak zv. slovenskou výhodu, t. 2054.

196, 2. V. 1929; 47, VIII.

odpov. t. 2159.

197, 3. V. 1929; 4, VIII.

o násilnostech úderných rot fašistů při projevech "Mladé generace" národně-demokratické dne 14. VI. na Slovanském ostrově v Praze, t. 443/XIV.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 773/IX.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o započítání služby vojenské ztrávené dobrovolně na Slovensku, t. 604/V.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 944/II.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o zlepšení krajně neutěšených existenčních poměrů úrazových důchodců železničních, kteří do převratu utrpěli úraz mimo území Československé republiky, t. 1337/IX.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1689/IX.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o pronajímání nádražních šaten soukromým firmám, t. 1433/XVI.

128, 7. II. 1928; 7, V.

odpov. t. 1553/IX.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o zabavení časopisu "Československé železniční listy", t. 1495/VIII.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1732/VIII.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

že nebyli ustanoveni zaměstnanci čsl. stát. drah přijatí pro službu dělmistrovskou, t. 1788/VII.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2033/XIV.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o přeřadění obce České Velenice do vyšší skupiny míst činovného, t. 1993/XXIII.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2205/IV.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.ISP (příhlásit)