Ferdinand Prášek

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PRÁŠEK Ferdinand

I B. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. rozp. - zeměd. a živn.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 275, I.

Návrhy:

na poskytnutí státní nouzové pomoci krajům, postiženým krupobitím v okresu humpoleckém, štockém a polenském, t. 1066.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na novelisaci epidemického zákona ze dne 14. IV. 1913, č. 67 ř. z., t. 2107.

190, 12. III. 1929; 33, VII.

10 pozměňov. návrhů k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě V.

82, 10. V. 1927; 1452-9, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k § 128.

82, 10. V. 1927; 1487, IV.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

28, 9. VI. 1926; 1459, II.

o zákonu o dávce ze šumivého vína (t. 782).

59, 16. XII. 1926; 1513, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1278, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 6, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí dne 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 45, VII.

Interpelace:

o jednání státních orgánů na Slovensku ve věcech církevních, t. 331/IV.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

odpov. t. 808/VI.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o zrušení usnesení obec. zastupitelstva města Ledče o soc. pojištění, t. 1433/XV.

128, 7. II. 1928; 7, V.

odpov. t. 1568/III.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o nepřípustném jednání římsko-katolického faráře Hubáčka v Sedlci na dráze Wilsonově, t. 1548/XII.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 2255/I.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o nemožném výnosu a praksi ministerstva financí, dle které jsou udělovány trafiky váleč. poškozencům, t. 1847/XIII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XX.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o stranickém jednání státního pozemkového úřadu, t. 2048/III.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2277/VIII.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

Dotazy:

o propůjčení trafiky válečnému invalidovi a otci šesti nezaopatřených dětí Ant. Šantovi z Krchleb u Čáslavě.

185, 28. II. 1929; 6, VII.ISP (příhlásit)