JUDr. Štefan Polyák

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLYÁK Štefan, dr.

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - rozp. a zahr.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Opava v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 924.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

38, 23. VI. 1926; 2496, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1307, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. finanční, a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 63, V.ISP (příhlásit)