Adolf Pohl

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POHL Adolf

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. doprav. - im. - in. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - ústav.-práv. - zahr. a zásob.

Návrhy:

na vyšetření událostí při dodávkách uhlí československým stát. drahám, t. 1302.

110, 30. XI. 1927; 108, V.

na změnu zákona ze dne 11. VII. 1922, č. 242 Sb. z., o pojištění u báňských bratrských pokladen, t. 1344.

117, 14. XII. 1927; 48, V.

na opatření, jimiž by se zdolala krise v cukrovarnictví, t. 1645.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

na vydání zákona, jímž by se čelilo nezaměstnanosti, t. 1893.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

1 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o dani z uhlí (t. 496) k §§ 2 a 7.

39, 24. VI. 1926; 2532, II.

aby o prohlášení min. fin. dr Engliše o rozpočtu na rok 1928 byla ihned zahájena rozprava.

102, 25. X. 1927; 53, V.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby předseda vlády se dostavil do dnešní schůze sněmovny zahájit projednávání státního rozpočtu výkladem a podat vysvětlení o nejbližších úmyslech vlády.

103, 25. X. 1927; 3, V.

podle odst. 3, § 23 jedn. ř. na změnu zamítavého usnesení iniciativního výboru o návrhu (t. 1302) na vyšetření událostí při dodávkách uhlí československým stát. drahám vyšetřovacím výborem.

119, 16. XII. 1927; 46, V.

Resoluce:

3 resol. k osnově zákona o dani z uhlí (t. 496), stran novelování zákona o uhelném hospodářství, zřízení povinných sprostředkovatelen práce a použití výtěžku daně z uhlí ke zlepšení důchodů z bratrských pokladen.

39, 24. VI. 1926; 2532/3, II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 201, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

14, 12. III. 1926; 793, I.

o změně celního sazebníku (t. 360);

28, 9. VI. 1926; 1448, II.

o udělení důtky A. Pohlovi a Th. Hackenbergovi k návrhu dr Engliše.

56, 9. XII. 1926; 1249, III.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (t. 1390); návrh J. Bečko.

120, 17. I. 1928; 31, V.

o zákonu, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (t. 1599); obírá se zvýšením ceny cukru.

157, 6. IX. 1928; 18, VI.

Interpelace:

naléhavá, o zneužití vládní moci ve prospěch politických stran při dovozu polského uhlí, t. 1204.

118, 15. XII. 1927; 47, V.

odpov. t. 1397.

119, 16. XII. 1927; 5, V.

naléhavá, o novém zdražení cukru, t. 1759.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpověděna prohlášením náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

o řeči ministra zemědělství, kterou pronesl v Plzni, t. 144/XIV.

14, 12. III. 1926; 825, I.

o zrušení německé krajkářské školy v Hengstererben, t. 227/III.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 442/XXXII.

43, 15. X. 1926; 34, III.

že se činí překážky sbírkám na anglické horníky, t. 358/IV.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 1235/XXVI.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o zastavení příspěvků provisionistům státních dolů, t. 603/II.

44, 19. X. 1926; 81, III.

odpov. t. 1217/XXIV.

102, 25. X. 1927; 16, V.

že revírní horní úřady konají šetření nemající zákonného podkladu, jak jsou složena osazenstva po stránce národní, t. 776/II.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1553/XV.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

že předsedou okresní správní komise jest člen sněmovny, t. 1163/IX.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1456/XI.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o zabavení volebního plakátu, t. 1234/VIII.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1494/III.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o hospodářském stavu, t. 1254/V.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

odpov. t. 1732/II.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o československých dodávkách zbraní severní čínské armádě a o italsko-maďarském podloudném dovozu zbraní, t. 1433/V.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. t. 1689/XIII.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o zanedbávání státní báňské zkušebny v Mostě, t. 1767/XVIII.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 2182/XII.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o zhroucení železniční dopravy, t. 2111/VI.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o opatřeních, aby se zlevnily životní potřeby, t. 2313/XVII.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Dotazy:

o šetřeních konaných revírními horními úředníky, nemajících zákonného podkladu, o tom, jak jsou složena osazenstva po stránce národní.

43, 15. X. 1926; 28, III.

Žádost ve věcech imunity:

dr Engliše, aby proti A. Pohlovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro výroky učiněné v 50. schůzi poslanecké sněmovny 22. XI. 1926.

55, 27. XI. 1926; 1197, III.

zprav. dr Daněk;

důtka udělena 56, 9. XII. 1926; 1249-52, III.ISP (příhlásit)