ThDr. Karl Petersilka

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETERSILKA Karl, dr.

IX. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. im. - in. - inkompatib. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. a zeměd.

Zvolen zapisovatelem posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

na podporu obci Žáru, velmi poškozené živelní pohromou, t. 1115.

89, 24. VI. 1927; 1821, IV.

o živelních škodách v obcích Nová Bystřice, Albeř, Hůrky, Ovčárna a Artolec, t. 1724.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obcím Dobšice, Záboří, Lipanovice, Holašovice v politickém okrese česko-budějovickém a obci Chvalovice v okrese prachatickém, postiženým živelními pohromami, t. 1729.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obyvatelům obce Světlíka v politickém okrese česko-krumlovském, těžce poškozeným požárem, t. 1730.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla poskytnuta vydatná pomoc poškozeným obcím politického okresu kaplického, t. 1773.

159, 13. IX. 1928; 48, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 3.

97, 8. VII. 1927; 2477, IV.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

na vrácení imunitní záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) im. výb.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze. 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu a podpor duchovním k službě neschopným.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 75, VII.

Dotazy:

o vrácení peněz, jež byly sráženy duchovním.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 61, 15, II. 1927; 1589, III.ISP (příhlásit)