Josef Peter

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETER Josef

XIV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. im. a rozp.

Návrhy:

na poskytnutí bezodkladné pomoci obyvatelstvu v Těšínském Slezsku, postiženému živelními pohromami, t. 505.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

na změnu zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 614.

44, 19. X. 1926; 125, III.

aby byly i dále vypláceny drahotní přídavky provisionistům, vdovám a sirotkům po hornících, kteří byli zaměstnáni na státních dolech a hutích, t. 611.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na poskytnutí pomoci osobám a obcím postiženým živelními pohromami na Opavsku, Hlučínsku, Bruntálsku, Šumpersku a Rýmařovsku, t. 1033.

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

Řeč v rozpravě:

o úmluvě o pohraničním styku mezi RČS a Polskem z 30. V. 1925 (t. 124).

12, 4. III. 1926; 564, I.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245); mluví o generální stávce v Anglii.

19, 6. V. 1926; 1115, II.

o změně zákona o dani z uhlí (t. 496).

39, 24. VI. 1926; 2530, II.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 413).

65, 17. III. 1927; 171, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

74, 7. IV. 1927; 630, IV.

Interpelace:

o nových zbytečných konfiskacích časopisu "Dělnický Deník" v Moravské Ostravě, t. 663/II.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 835/V.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o protizákonném odcizení psacího stroje a hektografu Janu Šigutovi četnictvem, t. 663/III.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 1003/XIV.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o výbuchu plynu na jámě Zvěřině v ostravsko-karvínském revíru, zaviněném nezachováváním hornopolicejních bezpečnostních předpisů, t. 1847/XX.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2178/X.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

Dotazy:

o neoprávněných srážkách na dole Grohmann v Dřínově u Jizeří horníkům ze mzdy na úhradu dlužných daní.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 8, V.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí pronesenou dne 30. VIII. 1925 na veřejné schůzi v Karvinné).

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 645; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 72, 31. III. 1927; 531, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 6. IX. 1925 v Orlové).

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 646; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 72, 31. III. 1927; 531-2, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. a 1863, jichž se dopustil výroky na schůzi konané dne 13. VIII. 1925 v Orlové).

15, 16. III. 1926; 855, I.

zpr. t. 413; zprav. inž. Hrdina;

vydán: 65, 17. III. 1927; 170-4, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky).

46, 11. XI. 1926; 238, III.

žádost odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

58, 15. XII. 1926; 1437, III.

žádost odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 1400; zprav. J. Tůma;

nevydán 147, 22. VI. 1928; 2, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek urážky na cti podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863).

101, 14. VII. 1927; 2727, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 18, V.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1937; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 199, 24. V. 1929; 39-40, VIII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1368; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 144, 15. VI. 1928; 3, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1509; zprav. dr Ravasz;

nevydán 153, 12. VII. 1928; 18, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupky podle §§ 312, 491, 496 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863, a přečin podle § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1504; zprav. dr Ravasz;

vydán pro přestupky podle §§ 312, 491, 496 tr. z. a čl. V zákona ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863.

151, 10. VII. 1928; 34-5, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1541; zprav. J. Tůma;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 16, VI.

kraj. s. v Nov. Jičíně (zločiny podle §§ 1, 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

109, 29. XI. 1927; 3, V.

zpr. t. 1982; zprav. J. Tůma;

vydán: 196, 2. V. 1929; 44-5, VIII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přečin podle § 11, č. 2 zákona na ochranu republiky, přečin podle §§ 91, 493 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 a přestupky podle §§ 9, 10, 11, 17 tiskového zákona).

116, 13. XII. 1927; 7, V.

zpr. t. 2086; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 43-4, VIII.

okres. s. ve Fryštátě (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V. zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1702; zprav. dr Daněk;

nevydán 188, 7. III. 1929; 33, VII.

okres. s. ve Fryštátě (přestupky podle § 312 tr. z. a podle §§ 2, 14, 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

zpr. t. 1851; zprav. dr Ravasz;

nevydán 188, 7. III. 1929; 33-4, VII.

okres. s. ve Fryštátě (přestupky podle §§ 312 a 488 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18; č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky a zločin podle § 15, č. 3 téhož zákona).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupek podle § 14, § 19 zákona shromažďovacího, přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863, přečin podle § 14, č. 1 a 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

okres. s. ve Fryštátě (přestupek podle § 32 zbrojního patentu).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupky podle §§ 488, 491, 496 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 a § 15, č. 4 zákona a ochranu republiky a přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2 a § 18, č. 1, 2, 3 zákona na ochranu republiky).

187, 6. III. 1929; 8, VII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1855, 1856, IV.

125, 26. I. 1928; 35, V.ISP (příhlásit)