Jan Pekárek

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PEKÁREK Jan

II. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - soc.-pol. a zahr.

Návrhy:

na urychlené vydání zákona, jímž se nově upravují koncesované živnosti stavební, t. 60.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na vydání zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 109.

11, 25. II. 1926; 474, I.

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí Labe na českém východě živelní povodní poškozeným, t. 145.

12, 4. III. 1926; 536, I.

na změnu zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 212.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

na neprodlené vydání zákona o stavebním ruchu, t. 399.

31, 12. VI. 1926; 1832, II.

na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny Národního shromáždění, t. 661.

46, 11. XI. 1926; 266, III.

aby byl vydán zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 734.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 848.

61, 15. II. 1927; 1597, III.

na vydání zákona, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za integrující součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živn. řádu a § 1 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi), t. 1294.

108, 28. XI. 1927; 3, V.

jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 6. II. 1920, č. 114 Sb. z., kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou, t. 2143.

193, 21. III. 1929; 11, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), stran platu výpomocných cvičných učitelů.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), stran podpory akce směřující k opatření bytů státním zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 312 (zákon, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích).

27, 8. VI. 1926; 1357, II.

rozp. výb. zpr. t. 517 (zákon, jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé výrobní podniky národohospodářské důležitosti).

56, 9. XII. 1926; 1231, doslov 1237, III.

oprava tisk. chyby 57, 10. XII. 1926; 1372, III.

br. výb. zpr. t. 954 (zákon o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona)

72, 31. III. 1927; 492, doslov 522, IV.

oprava chyb a vyjádření k resoluci

73, 5. IV. 1927; 558, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1041 (zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za úvěr určeny k výstavbě veletržních paláců v Praze).

89, 24. VI. 1927; 1777, doslov 1782, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1384 (zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

118, 15. XII. 1927; 5, doslov 33, V.

rozp. výb. zpr. t. 1484 (zákon o stavebním ruchu).

133, 13. III. 1928; 13, VI.

doslov 136, 16. III. 1928; 82, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1695 (zákon o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi některých nemovitostí Československému státu pro některé stavby).

153, 12. VII. 1928; 3, doslov 15, VI.

vyjádření k resol. 154, 13. VII. 1928; 6, VI.

rozp. výb. zpr. t. 2092 (zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu).

187, 6. III. 1929; 30, VII.

doslov 188, 7. III. 1929; 29, VII.

rozp. výb. zpr. t. 2045 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. VI. 1922, č. 188 Sb. z., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské).

189, 8. III. 1929; 6, doslov 14, VII.

rozp. výb. zpr. t. 2367 (zákon, kterým se osvobozují věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení).

211, 25. VI. 1929; 25, doslov 33, VIII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1929, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

50, 22. XI. 1926; 443, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

64, 16. III. 1927; 84, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1290, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. fin., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 42, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 34, VII.

Dotazy:

o škodách způsobených živelními pohromami v poříčí Tiché a Divoké a Spojené Orlice.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

o vysokých daňových předpisech.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.ISP (příhlásit)