Ludmila Pechmanová-Klosová

Narozena: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PECHMANOVÁ-KLOSOVÁ Ludmila

VI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byla členem výb. in. - pro dáv. z maj. - soc.-pol. a zdrav.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v okrese soboteckém, libáňském, poděbradském a mladoboleslavském, t. 425.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na změnu práva trestního, soukromého, procesního, exekučního a práva správního, t. 1657.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 46.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

4 pozměňov. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 102-109, V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384) k čl. I.

118, 15. XII. 1927; 30, V.

2 pozměňov., 5 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699) k §§ 2, 6, 7, 9 a 10.

174, 8. XI. 1928; 48-9, VII.

4 pozměňov., 2 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316)

208, 19. VI. 1929; 4-6, VIII.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 9-11, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), stran výchovného.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelů (t. 334), stran přiznání výchovného učitelkám.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

2 resol. k osnově finančního zák. pro rok 1928 (t. 1260) stran povinného hlášení tuberkulosy a převzetí fin. a hospodářské péče o Jedličkův ústav pro zmrzačelé min. soc. péče.

112, 2. XII. 1927; 149, V.

3 resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384), stran zadávání trafik, dodatečné prohlídky a povinného zaměstnávání.

118, 15. XII. 1927; 30, V.

k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699), stran propagace ústavního porodnictví a vybudování porodnických ústavů lidových.

174, 8. XI. 1928; 50, VII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2035, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

80, 5. V. 1927; 1104, IV.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 72, VI.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 75, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 25, VII.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699)

174, 8. XI. 1928; 41, VII.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317).

207, 18. VI. 1929; 6, VIII.

Interpelace:

že se neprovádí nebo nedostatečně plní zákon ze dne 12. XII. 1919, č. 29 Sb. z., o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce, t. 249/XIII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 835/XII.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o událostech v Železném Brodě a o poměrech sklářů podkrkonošských,

t. 989/XXV.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1481/IV.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o poměrech v německé dětské nemocnici v Praze, t. 2122/XV.

194, 25. IV. 1929; 9, VII.ISP (příhlásit)