František Pechman

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PECHMAN František

VIII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. živn.

Návrhy:

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z., o řádu volení v obcích republiky Československé, t. 104.

10, 19. II. 1926; 447, I.

aby byl vydán nový volební řád pro obchodní a živnostenské komory, t. 110.

11, 25. II. 1926; 474, I.

pozměňov. návrh k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k § 14.

89, 24. VI. 1927; 1816, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 1.

97, 8. VII. 1927; 2476, IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 1041 (zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za úvěr určený k výstavbě veletržních paláců v Praze)

89, 24. VI. 1927; 1776, doslov 1781, IV.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

14, 12. III. 1926; 812, II.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245), v níž obírá se současnou politickou situací a zdůrazňuje požadavky živnostnictva a obchodnictva.

20, 7. V. 1926; 1180, II.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

57, 10. XII. 1926; 1307, III.

o zákonu, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110)

97, 8. VII. 1927; 2446, IV.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 4, VII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem ca Klikar a spol., uveřejněným článkem v časopise "Reforma" ze dne 10. IV. 1926)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

žád. odvolána 165, 18. X. 1928; 7, VII.ISP (příhlásit)