Josef Patzel

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1927

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PATZEL Josef

VII. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. - Stál. a zeměd.

Zemřel 20. V. 1927.

84, 9. VI. 1927; 1571, IV.

Za něho nastoupil Geyer Josef.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národ. shromáždění, t. 64.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na doplnění zákona ze dne 10. IV. 1919, č. 207 Sb. z., kterým se mění zákony o úrazovém pojištění dělníků, t. 66.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na zrušení zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 67.

7, 16. II. 1926; 264, I.

na zrušení zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 295 Sb. z., o poplatku ze služebních smluv, t. 202.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

o povinném ručení státu za škody, způsobené zaviněním státních činitelů, t. 241.

19, 6. V. 1926; 1138, II.

aby byla neprodleně poskytnuta státní pomoc obětem živelní pohromy ve Vimperku, t. 623.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

9 pozměňov. a 1 event. pozměňov. návrh k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k §§ 2, 3, 6, 9, 14, 17 a 26.

13, 11. III. 1926; 622-4, I.

1 pozměňov. a 1 event. pozměňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod váleč. poškozenců (t. 175) k čl. I.

15, 16. III. 1926; 926, I.

aby návrh zákona o trestním stíhání členů vlády (t. 3) byl projednán jako naléhavý.

14, 12. III. 1926; 775, I.

aby osnova zákona o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (t. 958) byla vrácena výb. rozp. k novému projednání.

75, 26. IV. 1927; 679, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148), stran provádění zákona a event. resol. k témuž předmětu k § 17.

13, 11. III. 1926; 624, I.

k osnově smlouvy mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních ze dne 23. IV. 1925 (t. 174), stran ochrany čsl. vkladatelů u peněžních ústavů v Polském Slezsku a úpravy přepočítání neb výměny jich vkladů.

16, 17. III. 1926; 1005, I.

15 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 2-5, 10, 16, 17, 19 a 21.

55, 27. XI. 1926; 1104-5, 1109, 1116-18, 1120, III.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléhavá interpelace t. 98).

9, 18. II. 1926; 344, I.

o odůvodnění projednání vlastního návrhu t. 67 (zrušení restrikčního zákona) řízením zkráceným podle § 55 jedn. ř.

9, 18. II. 1926; 344, I.

o zákonu o podomním obchodě (t. 148)

13, 11. III. 1926; 600, I.

o smlouvě mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních ze dne 23. IV. 1925 (t. 174)

16, 17. III. 1926; 985, I.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245), v níž obírá se též zemědělskými cly.

19, 6. V. 1926; 1117, II.

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

35, 18. VI. 1926; 2219, II.

o změně § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny NSRČ (t. 789)

59, 16. XII. 1926; 1520, III.

o návrhu dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro předložení vládního návrhu o volebním právu branné moci a četnictva (t. 988)

76, 29. IV. 1927; 737, IV.

Interpelace:

naléhavá, o vydání prováděcího nařízení k jazykovému zákonu, t. 111.

11, 25. II. 1926; 474, I.

jak se Všeobecný pensijní ústav stará o nezaměstnané, t. 22/IV.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 250/XXIII.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o nákladech na školství ruských a ukrajinských uprchlíků v Československé republice, t. 22/V.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 1408/XIII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

stran rozhodnutí o užívání jazyků v živnosti hostinské a výčepnické, t. 144/IV.

14, 12. III. 1926; 825, I.

o označení lázeňských zařízení ve Františkových Lázních, t. 182/II.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 928/XIV.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

jaké náhrady dostalo se obětem vojenského zakročení zbraněmi, t. 227/VI.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 593/X.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o nepořádcích při stavbě elektrárny v Ervěnicích, t. 249/IX.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

o umístění vojenské posádky v Karlových Varech, t. 285/XIV.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 593/IX.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o zabavení časopisu "Die Wirtschaft", t. 538/XIII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 593/V.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

Dotazy:

o invalidním důchodu Františka Meinerta z Jílového.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o válečném poškozenci Janu Silvanovi z Chebu.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

o důchodu válečného poškozence Josefa Leracha.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o subvenci pro hudební školu v Bečově nad Teplou.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o státní odborné-škole pro dřevařský průmysl v Kašperských Horách.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

jak se nakládá s německými hostinskými po stránce jazykové.

7, 16. II. 1926; 259, I.

o chování průvodčího Jana Černého v Děčíně, jež odporuje službě.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

jak se nakládá s německými váleč. poškozenci po stránce jazykové.

7, 16. II. 1926; 259, I.

o vrácení požitků Rudolfu Lenhartovi.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o odbytném pro bývalého poddůstojníka z povolání Hanuše Mayera z Chebu.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 7, 16. II. 1926; 261, I.

o pensi Marie Michlové, vdovy po respicientu finanční stráže v Jáchymově.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

že v Českém Krumlově byla zakázána taneční zábava.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 7, 16. II. 1926; 261, I.

o trestu za nošení praporu se skobovým křížem.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 45, 20. X. 1926; 159, III.

o právu veřejně vyvěšovati plakáty.

7, 16. II. 1926; 259, I.

že mnichovohradišťská okresní politická správa vydala nezákonité jazykové nařízení.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

že úředníci poštovního šekového úřadu svémocně překládají jména ulic.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o přijímání německých uchazečů do poštovní služby.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

o dvoujazyčných tiskopisech u poštovních úřadů v německém jazykovém území.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o volbách do závodní rady na dolu Hedvika v Ervěnicích.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o vyděračství velkostatkáře Koláře v Novém Sedle u Žatce.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

že se porušuje listovní tajemství.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o nesociálním nakládání ředitelství státních drah Praha-Sever.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 26, 1. VI. 1926; 1326, II.

že ústecká státní policie ztýrala válečného slepce.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o nemístných a nezákonitých přehmatech vrchního finančního rady Zentnera z Liberce a neodůvodněném zatčení tří zachovalých a nevinných spedičních úředníků Antonína Richtera, Augustina Purkerta a Alfreda Paudlera z Podmokel a z Děčína.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o důchodu předků Marie Müllerové, znovu provdané Kuhnové ze Šmídeberku.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 30, 11. VI. 1926; 1615, II.

o nakládání s bosenskými podomními obchodníky.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o odpočivném Kláry Armbrusterové v Hošťce u Tachova.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

že poštovnímu pokladníku Heřmanu Heene z Ústí nad Labem byl odepřen drahotní přídavek.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o daňových předpisech továrně na hudební nástroje a struny J. F. Hoyera vnuk Rudolf Wohlrab v Kraslicích.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

aby byl vydán německý seznam účastníků poštovního šekového řízení.

20, 7. V. 1926; 1199, II.

o podpoře v nezaměstnanosti pro československé stát. občany pracující v cizině.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o vyhláškách Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Praze.

43, 15. X. 1926; 27, III.

o nakládání s válečným invalidou Vilémem Sauersteinem z Jáchymova.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o válečném poškozenci Karlu Löfflerovi z Perštejna.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1382, III.

o vkladech československých státních občanů v těšínské spořitelně.

43, 15. X. 1926; 27, III.

o podporování střeleckých jednot.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

o podpoře tělovýchovných spolků.

43, 15. X. 1926; 28, III.

o subvencích na stavbu útulků.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o jazykových opatřeních poštovního šekového úřadu.

43, 15. X. 1926; 28, III.

o postupu u berních úřadů k obci Mořičov.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

o vydání volebního řádu k zákonu ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

o přijímání do poštovní služby.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o zákazu schůze v Podbořanech.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

o nevysvětlené smrti záložníkově a o přiznání důchodu vdově po něm.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

o válečném poškozenci Václavu Armannovi v Stolzenhaimu.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

o odpovědi na dotaz D 413/II.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi 8. IX. 1925 v Mariánských Lázních)

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 113; zprav. J. Prokeš;

nevydán 16, 17. III. 1926; 1020-1, I.

Volán k pořádku:

9, 18. II. 1926; 346, I.

12, 4. III. 1926; 563, I.ISP (příhlásit)