JUDr. Josef Patejdl

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PATEJDL Josef, dr.

IX. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - pro dáv. z maj. - im. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a vyšetř.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v okresu vltavotýnském, t. 1063.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

aby vláda poskytla okamžitě pomoc obyvatelstvu jihočeských okresů, postižených živelní pohromou, t. 1103.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

na poskytnutí podpory občanstvu na českém jihu, postiženému živelními pohromami, t. 1126.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

na změnu některých ustanovení trestního zákona o trestních činech majetkových, t. 1974.

182, 14. II. 1929; 10, VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 22.

55, 27. XI. 1926; 1102, III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dávce ze šumivého vína (t. 782) k § 1.

59, 16. XII. 1926; 1517, III.

43 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k uváděcím ustanovením, k hlavě VIII-IX.

82, 10. V. 1927; 1416-1485, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255) k § 8.

104, 23. XI. 1927; 31, V.

3 pozměňov. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 89-109, V.

4 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) k čl. I-IV.

126, 31. I. 1928; 19-20, V.

na vrácení zpr. t. 163 (im. V. Mikulíčka) výb. imunitnímu.

27, 8. VI. 1926; 1378, II.

aby návrh inž. Dostálka o úpravě platů duchovenstva byl sňat s denního pořadu příští schůze.

31, 12. VI. 1926; 1840, II.

1 form. a 1 event. návrh k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) na přechod k pořadu a vrácení osnovy výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, 19, V.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran zrušení diplomatického zastoupení u římské kurie.

36, 19. VI. 1926; 2362, II.

k osnově zák. o stavebním ruchu (t. 892), stran předložení zákona, jímž peněžní ústavy jsou nuceny k podpoře stavebního ruchu.

65, 17. III. 1927; 155, IV.

3 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 118-161, V.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 246 (zákon, jímž se povoluje užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z roku 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů.

21, 18. V. 1926; 1226, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 447 (právo původské)

38, 23. VI. 1926; 2505, doslov 2509, opravy 2510, II.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

13, 11. III. 1926; 659, I.

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1659, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2329, II.

o imun. J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, Č. Hrušky, G. Kollarikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, J. Majora, V. Mikulíčka, A. Můni, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna, V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N. Sedorjaka (t. 520 a 523)

41, 25. VI. 1926; 2652, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

50, 22. XI. 1926; 449, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

79, 4. V. 1927; 962, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1924, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

105, 24. XI. 1927; 29, V.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

124, 25. I. 1928; 36, V.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350).

126, 31. I. 1928; 11, V.

Interpelace:

naléhavá, o nepřípustném chování některých důstojníků čsl. vojska, t. 2276.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

odpov. t. 2381.

213, 27. VI. 1929; 6, VIII.

o projevech tak zv. fašismu a o stanovisku vládních orgánů k nim, t. 331/I.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

odpov. t. 338.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

o zcizení velkostatku Battorkessi, t. 538/I.

43, 15. X. 1926; 36, III.

odpov. t. 773/II.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

dodatečná odpov. t. 944/VIII.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o býv. okr. náčelníku v Medzilaborci a t. č. komisaři okr. úřadu v Topolčanech na Slovensku, Ondřeji Benickém-Lakatosi, t. 1863/XVI.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2178/XV.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

pro poškození legionářů neprováděním §u 25 platového zákona, t. 2278/IX.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

o chybném provádění zákona ze dne 15. X. 1925, č. 227 Sb. z., o státní pomoci při živelních pohromách,

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

že učitelé v Březových Horách udáni byli "Sdružením katolických rodičů" pro oslavu státního svátku 28. října.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o zamítání žádostí legionářů za udělení dispense od svobodného stavu a stanoveného věku pro přijetí k četnictvu.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 138, 22. III. 1928; 5, VI.ISP (příhlásit)